EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УМОВАХ АКТИВІЗАЦІЇ РОЛІ СІЛЬСЬКИХ ЖІНОК
Т. О. Зінчук, Н. М. Куцмус

Назад

УДК: 338:63:305-055.2

Т. О. Зінчук, Н. М. Куцмус

ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УМОВАХ АКТИВІЗАЦІЇ РОЛІ СІЛЬСЬКИХ ЖІНОК

Анотація

Стаття присвячена науково-практичній проблемі інтеграції сільських жінок до процесу формування соціально-економічного потенціалу сільського господарства. Встановлено, що, незважаючи на зростання рівня економічної активності та освіти, участі жінок у політичних процесах на локальному рівні, у сільськогосподарському виробництві більш затребуваними залишаються чоловічі трудові ресурси. Виявлено, що гендерна нерівність у сільському господарстві є причиною технологічного відставання жінок, негативно впливає на ефективність виробництва та стан екологічного середовища, сповільнює динаміку сільського розвитку. Обгрунтовано, що формування сприятливих соціальних та економічних умов для розвитку сільського господарства об'єктивно потребує розробки механізмів гендерного інтегрування в рамках аграрної політики та політики сільського розвитку, функціонування органів місцевого самоврядування та сільських громад.

T. Zintchuk, N. Kutsmus

FORMING OF SOCIO-ECONOMICAL POTENTIAL OF AGRICULTURE UNDER CONDITIONS OF ACTIVATION OF RURAL WOMEN'S ROLE

Summary

The article is devoted to the theoretical and practical problem of integration of rural women to the process of forming of agriculture's social and economic potential. It is established, that despite increasing of women's economic activity and education on rural areas, agriculture uses more men's labor force. It is revealed, that gender inequality in agriculture causes technological backwardness of women and affects on the efficiency of production and state of environment slows down the dynamics of rural development. It is proved, that formation of favorable social and economic conditions for agricultural development objective requires the development of gender mainstreaming mechanisms within agricultural policy and rural development, functioning of local government and rural communities.

№ 1 2015, стор. 14 - 18

Кількість переглядів: 1076

Відомості про авторів

Т. О. Зінчук

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Житомирський національний агроекологічний університет

T. Zintchuk

doctor of economy, professor, the head of department of management of foreign economic affairs


Н. М. Куцмус

докторант, Житомирський національний агроекологічний університет

N. Kutsmus

doctorant, Zhitomir national agroecological university

Як цитувати статтю

Зінчук Т. О., Куцмус Н. М. Формування соціально-економічного потенціалу сільського господарства в умовах активізації ролі сільських жінок. Агросвіт. 2015. № 1. С. 14–18.

Zintchuk, T. and Kutsmus, N. (2015), “Forming of socio-economical potential of agriculture under conditions of activation of rural women's role”, Agrosvit, vol. 1, pp. 14–18.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.