EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВИЙ ЛЕВЕРИДЖ В ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ
Н. М. Давиденко

Назад

УДК: 339.92

Н. М. Давиденко

ФІНАНСОВИЙ ЛЕВЕРИДЖ В ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ

Анотація

У статті обгрунтовано застосування фінансового левериджу при формуванні ефективної структури капіталу акціонерних товариств. Розкрито економічний зміст поняття "фінансовий леверидж". Здійснено прогнозування ефекту фінансового левериджу в залежності від частки залученого капіталу акціонерних товариств. Рентабельність власного капіталу значною мірою залежить від умілого маневрування величиною ефекту фінансового важеля. Доведено, що досягнення оптимальної структури капіталу є одним із основних факторів, що здійснює вплив на результати фінансової діяльності акціонерного товариства. Встановлено, що фінансові важелі управління та фінансові коефіцієнти тісно пов'язані між собою. Фінансовий леверидж характеризує пасив балансу, відображаючи проблеми структури капіталу. Фінансовий леверидж виникає у разі використання акціонерним товариством позикових засобів фінансування, плата за які постійна, тобто фінансовий леверидж має місце, коли суб'єкт господарювання залучає позиковий капітал.

N. Davydenko

FINANCIAL LEVERAGE TO OPTIMIZE THE CAPITAL STRUCTURE OF JOINT STOCK COMPANIES

Summary

In the article the use of financial leverage in shaping effective capital structure of joint stock companies. The economic concept of "financial leverage". Done prediction of the effect of financial leverage depending on the share capital of the company involved. Return on equity is largely dependent on skilful maneuvering largest effect of financial leverage. Proved that the optimum capital structure is one of the main factors influencing performance of the company. Established that financial controls and financial ratios are closely related. Financial leverage characterizes the balance of liabilities, reflecting the problems of capital structure. Financial leverage arises in the case of a joint stock company leveraged financing fees are fixed, ie financial leverage occurs when an entity engages borrowed capital.

№ 1 2015, стор. 10 - 13

Кількість переглядів: 1296

Відомості про авторів

Н. М. Давиденко

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів і кредиту, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

N. Davydenko

Doctor in Economics, Associate Prof., National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Як цитувати статтю

Давиденко Н. М. Фінансовий леверидж в оптимізації структури капіталу акціонерних товариств. Агросвіт. 2015. № 1. С. 10–13.

Davydenko, N. (2015), “Financial leverage to optimize the capital structure of joint stock companies”, Agrosvit, vol. 1, pp. 10–13.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.