EnglishНа русском

Назад

УДК: 336.77

Е. А. Коренний

ІПОТЕЧНІ ВІДНОСИНИ: ФУНКЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ПРОЯВУ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті вміщене авторське бачення функціонального розмаїття основних елементів іпотечних відносин: іпотека, іпотечне кредитування, іпотечний ринок. Встановлено еволюційну єдність іпотеки, іпотечного кредитування та іпотечного ринку в комплексі з розумінням основних проявів еволюційної не ідентичності названих понять, дозволила конкретизувати комплекс функцій іпотечних відносин.

E. Korennіy

MORTGAGE RELATIONS: FUNCTIONS AND FEATURES OF ITS MANIFESTATION IN UKRAINE

Summary

In article author's vision of a functional variety of basic elements of the mortgage relations is placed: mortgage, mortgage lending, mortgage market. It is established evolutionary unity of a mortgage, mortgage lending and the mortgage market in a complex with understanding of the main manifestations evolutionary not to identity of the called concepts I allowed to concretize a complex of functions of the mortgage relations.

№ 24 2014, стор. 76 - 80

Кількість переглядів: 1017

Відомості про авторів

Е. А. Коренний

здобувач, Чернігівський національний технологічний університет

E. Korennіy

the applicant, Сhernihiv National Technological University

Як цитувати статтю

Коренний Е. А. Іпотечні відносини: функції та особливості їх прояву в Україні. Агросвіт. 2014. № 24. С. 76–80.

Korennіy, E. (2014), “Mortgage relations: functions and features of its manifestation in Ukraine”, Agrosvit, vol. 24, pp. 76–80.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.