EnglishНа русском

Назад

УДК: 338.43:004

Ю. О. Сорока

СУТНІСТЬ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Дано визначення поняттю "ресурсний потенціал" та визначено сутність і склад ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств, подано методику оцінювання його величини й ефективності використання. Проведено аналіз останніх досліджень з питань оцінки ефективності використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств. Виділено та охарактеризовано групи чинників використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств.

Yu. Soroka

THE ESSENCE OF THE RESOURCE POTENTIAL OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

Given the the definition of "resource potential" and defined the nature and structure the resource potential of agricultural enterprises, given its magnitude estimation method and efficiency. An analysis the latest research on evaluating the effectiveness of resource potential of agricultural enterprises. Distinguished and characterized group of factors of resource potential of agricultural enterprises.

№ 24 2014, стор. 72 - 75

Кількість переглядів: 864

Відомості про авторів

Ю. О. Сорока

аспірант, Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Yu. Soroka

graduate student, Dnepropetrovsk state agrarian-economic to the university

Як цитувати статтю

Сорока Ю. О. Сутність ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств. Агросвіт. 2014. № 24. С. 72–75.

Soroka, Yu. (2014), “The essence of the resource potential of agricultural enterprises”, Agrosvit, vol. 24, pp. 72–75.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.