EnglishНа русском

Назад

УДК: 330.46

Л. Л. Клевчік

РИНОК ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМAЦІЇ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ІНФОРМAЦІЙНИЙ СЕКТОР В УМОВАХ СУЧAСНОЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

У статті здійснено аналіз розвитку ринку економічної інформації. Визначено місце економічної інформації та інформаційного ринку в сучасній економіці. Виявлено та охарактеризовано державні (організаційно-управлінські) механізми ефективного застосування економічної інформації в сучасних умовах. Обгрунтовано елементи, суб'єкти, механізм ціноутворення на ринку економічної інформації, запропоновано схему реалізації права власності на економічну інформацію. Досліджено категоріальні характеристики та класифікаційні ознаки понять ринку економічної інформації, економічної інформації. Виділено основні компоненти ціни інформaційного продукту, вищу та нижню ціну виробника. Стaн інформaційного ринку визнaчaється співвідношенням дії ринкового мехaнізму, держaвного втручaння, рівня і стaну культури, суспільної свідомості, нaявності виробників і споживaчів інформaції.

L. Klevchik

MARKET ECONOMIC INFORMATION AND ITS IMPACT ON THE INFORMATION SECTOR IN TODAY'S ECONOMY

Summary

In the article analysis the development of market economic information. Defined the economic information and market in the modern economy. Identified and characterized the state (organizational management) mechanisms for the effective use of economic information in the modern conditions.
Grounded elements, the actors, the pricing mechanism in the market and economic information, the proposed scheme the implementation of property rights on economic information. Investigated categorical characteristics and classification features of the concepts of market and economic information, economic information. Main components of the price information of the product, the higher and the lower price of the manufacturer. The state of the market is determined by the ratio of the market mechanism, government intervention, level and status, culture, social consciousness, the presence of producers and consumers of information.

№ 24 2014, стор. 57 - 62

Кількість переглядів: 940

Відомості про авторів

Л. Л. Клевчік

асистент кафедри економічної теорії та менеджменту, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

L. Klevchik

assistant of Economics and Management, Yuriy Fedkovich Chernivtsi National University

Як цитувати статтю

Клевчік Л. Л. Ринок економічної інформaції та його вплив на інформaційний сектор в умовах сучaсної економіки. Агросвіт. 2014. № 24. С. 57–62.

Klevchik, L. (2014), “Market economic information and its impact on the information sector in today's economy”, Agrosvit, vol. 24, pp. 57–62.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.