EnglishНа русском

Назад

УДК: 631.115.8:339.13.017

О. М. Величко

СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ КООПЕРАТИВНОГО РУХУ В АГАРНОМУ СЕКТОРІ

Анотація

У статті висвітлено світові тенденції розвитку кооперативного руху. Розкрито вплив кооперації на ефективність господарювання сільгоспвиробників у сучасних умовах. Запропоновано використати закордонний досвід кооперування сільськогосподарських товаровиробників в сфері обслуговування для вітчизняних аграрних підприємств.

O. Velychko

GLOBAL TRENDS AND FORMATION OF COOPERATIVE MOVEMENT IN AGRICULTURAL SECTOR

Summary

Article highlights global trends in the cooperative movement. Is reveals the impact on the efficiency of economic cooperation of farmers in modern conditions. Is proposed to use foreign experience of cooperation of agricultural producers in services for local farms.

№ 24 2014, стор. 51 - 56

Кількість переглядів: 951

Відомості про авторів

О. М. Величко

аспірант, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

O. Velychko

PhD student, Dnipropetrovsk State Agrarian Economic University

Як цитувати статтю

Величко О. М. Світові тенденції становлення та розвитку кооперативного руху в агарному секторі. Агросвіт. 2014. № 24. С. 51–56.

Velychko, O. (2014), “Global trends and formation of cooperative movement in agricultural sector”, Agrosvit, vol. 24, pp. 51–56.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.