EnglishНа русском

Назад

УДК: 336.2

В. В. Угрин

ДИСБАЛАНСИ В СТРУКТУРІ ПОГАШЕННЯ ПОДАТКОВОГО БОРГУ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Анотація

У статті досліджується порядок погашення податкового боргу. На основі проведеного аналізу доведено існування значних дисбалансів у розрізі способів погашення податкового боргу. Запропоновано власне трактування дефініції примусове стягнення податкового боргу. На прикладі ГУ Міндоходів Тернопільської області показано вплив реорганізації контролюючих органів на погашення податкового боргу "живими" коштами. Доведено помилковість рішення щодо ліквідації підрозділу погашення податкового боргу.

V. Uhryn

STRUCTURAL IMBALANSES OF REPAYMENT OF TAX DEBT: REGIONAL ASPECT

Summary

The regulations of tax debt cancellation are investigated in the article. Based on the results of the analysis, the existence of considerable imbalances in terms of ways of tax debt cancellation is proved. The own interpretation of the definition of enforcement of tax debt is proposed. The impact of reorganization of control authorities on tax debt cancellation in cash is demonstrated taking into account the experience of Main Office of Ministry of Revenue and Duties of Ukraine in Ternopil region. The fallibility of the decision concerning elimination of tax debt cancellation department is proved.

№ 24 2014, стор. 40 - 45

Кількість переглядів: 895

Відомості про авторів

В. В. Угрин

аспірант кафедри податків та фіскальної політики Тернопільського національного економічного університету

V. Uhryn

Graduate Student of Department of Taxes and Fiscal Policy of Ternopil National Economic University

Як цитувати статтю

Угрин В. В. Дисбаланси в структурі погашення податкового боргу: регіональний аспект . Агросвіт. 2014. № 24. С. 40–45.

Uhryn, V. (2014), “Structural imbalanses of repayment of tax debt: regional aspect”, Agrosvit, vol. 24, pp. 40–45.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.