EnglishНа русском

Назад

УДК: 338.242

Ю. О. Тимошенко

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО КІЛЬКІСНОЇ ОЦІНКИ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ У СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Анотація

Стаття присвячена розробці комплексного підходу до кількісної оцінки фінансових ризиків у системі економічної безпеки України за допомогою рейтингового методу оцінки, який враховує та узгоджує сукупність фінансових ризиків, що здійснюють вплив на систему економічної безпеки України, надає можливість узагальнити результати оцінки ризикового середовища. Проаналізовано динаміку та тенденції змін значень окремих фінансових ризиків, їх блочних кількісних характеристик у системі фінансової безпеки України. За допомогою представленого підходу до кількісної оцінки фінансових ризиків у системі економічної безпеки України розраховано та проаналізовано значення комплексного показника фінансових ризиків у системі економічної безпеки України за період 2007—2013 рр.

Y. Tymoshenko

AN INTEGRATED APPROACH TO THE QUANTITATIVE ASSESSMENT OF FINANCIAL RISKS IN THE SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE

Summary

The article is devoted to developing an integrated approach to the quantitative assessment of financial risks in the system of economic security of Ukraine by the rating valuation technique that takes into account a set of coordinates and financial risks, and acting on the system of economic security of Ukraine, allows generalizing the results of risk assessment environment. The dynamics and trends in the values of certain financial risks, their quantitative characteristics of the block in the system of financial security of Ukraine. With the present approach to the quantitative assessment of financial risks in the system of economic security of Ukraine calculated and analyzed values of the complex index of financial risks in the system of economic security of Ukraine for the period 2007—2013.

№ 24 2014, стор. 35 - 39

Кількість переглядів: 989

Відомості про авторів

Ю. О. Тимошенко

аспірант кафедри фінансів та банківської справи, ПВНЗ "Європейський університет", м. Київ

Y. Tymoshenko

Graduate student at the Department of Finance and Banking, European University, Kyiv, Ukraine

Як цитувати статтю

Тимошенко Ю. О. Комплексний підхід до кількісної оцінки фінансових ризиків у системі економічної безпеки України. Агросвіт. 2014. № 24. С. 35–39.

Tymoshenko, Y. (2014), “An integrated approach to the quantitative assessment of financial risks in the system of economic security of Ukraine”, Agrosvit, vol. 24, pp. 35–39.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.