EnglishНа русском

Назад

УДК: 631.16:658

І. М. Зеліско

ФІНАНСОВІ ПОТОКИ АГРАРНО-ПРОМИСЛОВИХ КОМПАНІЙ

Анотація

У статті розглянуті сучасні погляди на сутність фінансових потоків підприємств. Представлено види та властивості фінансових потоків аграрно-промислових компаній. Виявлено характерні особливості фінансових потоків аграрно-промислових компаній та їх взаємозв'язок із фінансовими результатами діяльності.

I. Zelisko

FINANCIAL FLOWS OF AGRO-INDUSTRIAL COMPANIES

Summary

The modern views on financial flows of companies are examined at the article. The types and properties of agro-industrial companies' financial flows are shown. The characteristic features of agro-industrial companies' financial flows and their relationship with financial results are defined.

№ 24 2014, стор. 3 - 7

Кількість переглядів: 930

Відомості про авторів

І. М. Зеліско

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів і кредиту, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

I. Zelisko

Doctor of Economic Science, Professor Department of Finance and Credit , National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine

Як цитувати статтю

Зеліско І. М. Фінансові потоки аграрно-промислових компаній . Агросвіт. 2014. № 24. С. 3–7.

Zelisko, I. (2014), “Financial flows of agro-industrial companies”, Agrosvit, vol. 24, pp. 3–7.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.