EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПРОВАДЖЕННЯ МIЖНАРOДНИХ СТАНДАРТIВ ISO СЕРIЙ 9000 ТА 14000, НАССР (ХАССП) І ФОРМУВАННЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТI НА АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ
О. В. Лапін, В. П. Фрідріф

Назад

УДК: 338.43:346.544.42

О. В. Лапін, В. П. Фрідріф

ВПРОВАДЖЕННЯ МIЖНАРOДНИХ СТАНДАРТIВ ISO СЕРIЙ 9000 ТА 14000, НАССР (ХАССП) І ФОРМУВАННЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТI НА АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

Анотація

Проаналізовано впровадження системи менеджменту якості на засадах міжнародних стандартів ISO 9000 та 1400, НАССР (ХАССП) в аграрних підприємствах України. Представлено базові вимоги існуючих українських стандартів та положення міжнародних стандартів ISO 9001, ISO 9004, ISO 14001, НАССР (ХАССП). Розроблено основні принципи формування систем менеджменту якості аграрних підприємств, запропоновано методичний підхід до розробки та впровадження систем менеджменту якості у аграрних підприємствах. Виконана оцінка витрат підприємства, частоту та розмір кожної категорії витрат. Представлено впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів на прикладі сім принципів НАССР (ХACCП), які представляють узагальнене формулювання вимог. Проаналізовано систему управління безпечністю харчових продуктів на базі концепції НАССР (ХАССП)та переваги, що надає цей міжнародний стандарт.

A. Lapin, V. Fridrif

IMPLEMENTATION OF ISO 9000 AND ISO 14000, HACCP AND THE FORMATION OF THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS ON AGRICULTURAL ENTERPRISES IN UKRAINE

Summary

Analyzed the implementation of quality management system based on international standards ISO 9000 and 1400, HACCP in agricultural enterprises in Ukraine. Presents the basic requirements of the existing Ukrainian standards and provisions of the international standards ISO 9001, ISO 9004, ISO 14001, HACCP. Developed the basic principles of quality management systems of agricultural enterprises, methodical approach to the development and implementation of quality management systems in agricultural enterprises. Estimated costs of the enterprise, the frequency and size of each category of expenditure. Presented by the introduction of food safety management on the example of the seven principles of HACCP, which represent a generalized formulation requirements. The system of food safety management based on concept HACCP (HACCP) and the benefits of providing this international standard.

№ 23 2014, стор. 43 - 47

Кількість переглядів: 1062

Відомості про авторів

О. В. Лапін

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності, Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса

A. Lapin

PhD in Economic, associate docent, assistant docent of management of foreign and innovation, Odessa National Polytechnic University, Odesa


В. П. Фрідріф

студент, Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса

V. Fridrif

student, Odessa National Polytechnic University, Odesa

Як цитувати статтю

Лапін О. В., Фрідріф В. П. Впровадження мiжнарoдних стандартiв iso серiй 9000 та 14000, насср (хассп) і формування систем менеджменту якостi на аграрних підприємствах України. Агросвіт. 2014. № 23. С. 43–47.

Lapin, A. and Fridrif, V. (2014), “Implementation of iso 9000 and iso 14000, haccp and the formation of the quality management systems on agricultural enterprises in Ukraine”, Agrosvit, vol. 23, pp. 43–47.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.