EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРОЛАНДШАФТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
Т. В. Гаращенко

Назад

УДК: 332.3: 332.54

Т. В. Гаращенко

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРОЛАНДШАФТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

Анотація

Доведено, що для економічного обгрунтування агроландшафтної організації землекористування в системі управління земельними ресурсами агросфери в ринкових умовах необхідно пов'язати екологічні заходи до вимог ринкової економіки та ресурсного потенціалу сільськогосподарського підприємства. Обгрунтовані методичні підходи до застосування організаційно-економічних механізмів агроландшафтної організації землекористування в сільському господарстві з урахування ресурсного потенціалу аграрного підприємства. Даний підхід передбачає підвищення еколого-економічної ефективності сільськогосподарських товаровиробників, поліпшення якісного стану грунтів не за рахунок залучення інших ресурсів, а за рахунок оптимізації існуючих. Запропоновані рекомендації обумовлюють низку кількісних та просторових змін у структурі земельних угідь, які дозволять вплинути на еколого-економічні показники використання земельних ресурсів у сільському господарстві.

T. Garashchenko

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC SUPPORT OF AGRO-LANDSCAPE ORGANIZATION OF AGRICULTURAL LAND MANAGEMENT

Summary

It has been proved that the feasibility report of agro-landscape organization of land tenure in the agrosphere land resources management system in the market environment is to link environmental initiatives with market economy requirements and resource potential of the agricultural enterprise. Methodological approaches to the application of organizational and economic mechanisms of agro-landscape organization of land tenure in agriculture with regard to the resource potential of the agricultural enterprise have been grounded. This approach involves increasing of ecological and economic efficiency of agricultural commodity producers, improve qualitative condition of soils not by bringing in other resources, but by optimizing of existing ones. Suggested recommendations stipulate a number of quantitative and spatial changes in the structure of land, which enable to influence ecological and economic indicators of land resources utilization in agriculture.

№ 23 2014, стор. 39 - 42

Кількість переглядів: 920

Відомості про авторів

Т. В. Гаращенко

науковий співробітник, Національна академія аграрних наук України, м. Київ

T. Garashchenko

Research Fellow, National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

Як цитувати статтю

Гаращенко Т. В. Організаційно-економічне забезпечення агроландшафтної організації сільськогосподарського землекористування. Агросвіт. 2014. № 23. С. 39–42.

Garashchenko, T. (2014), “Organizational and economic support of agro-landscape organization of agricultural land management”, Agrosvit, vol. 23, pp. 39–42.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.