EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МАРКЕТИНГОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ І ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНУ ЕФЕКТИВНІСТЬ
Р. М. Скриньковський

Назад

УДК: 658

Р. М. Скриньковський

МАРКЕТИНГОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ І ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНУ ЕФЕКТИВНІСТЬ

Анотація

У статті проаналізовано категорію "маркетинговий менеджмент" з позицій закордонних та вітчизняних вчених-економістів та дослідників. На основі опрацьованої літератури висвітлено сутність поняття "маркетинговий менеджмент" конкретно для сільськогосподарських підприємств — це процес впливу на маркетингову складову цих підприємств на засадах функцій менеджменту для задоволення інтересів споживачів і самих підприємств. Запропоновано модель здійснення процесу маркетингового менеджменту сільськогосподарських підприємств, яка складається із семи етапів: аналізу можливостей та загроз, проведення вибору цільових сегментів, формування і розробки стратегії маркетингу, розроблення маркетингових засобів, формування системи маркетингових заходів, реалізації маркетингової програми, контролювання та аналізування маркетингової діяльності. Проаналізовано економічну ефективність сільськогосподарських підприємств в контексті реалізації маркетингового менеджменту.

R. Skrynkovskyy

MARKETING MANAGEMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES: THEORETICAL ASPECTS AND THE IMPACT ON ECONOMIC EFFICIENCY

Summary

This article analyzes the category "marketing management" from the standpoint of foreign and domestic scientists, economists and researchers. It is covered the essence of the concept of "marketing management" specifically for farms on the basis of processed literature — it is a process impact on the marketing component of these companies on the basis of management functions to meet the interests of consumers and enterprises themselves. It is proposed model of the process of marketing management of agricultural enterprises, which consists of seven stages: analysis of opportunities and threats, conduct the selection of target segments, the formation and development of marketing strategies, developing marketing tools, formation of marketing activities, implementation of marketing programs, monitoring and analyzing marketing activities. It is analyzed the economic efficiency of agricultural enterprises in the context of marketing management.

№ 23 2014, стор. 10 - 14

Кількість переглядів: 1156

Відомості про авторів

Р. М. Скриньковський

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємств та інформаційних технологій, Львівський університет бізнесу та права, м. Львів

R. Skrynkovskyy

PhD in Economics, Docent of the Department of Business Economics and Information Technology, Lviv University of Business and Law, Ukraine

Як цитувати статтю

Скриньковський Р. М. Маркетинговий менеджмент сільськогосподарських підприємств: теоретичні аспекти і вплив на економічну ефективність. Агросвіт. 2014. № 23. С. 10–14.

Skrynkovskyy, R. (2014), “Marketing management of agricultural enterprises: theoretical aspects and the impact on economic efficiency”, Agrosvit, vol. 23, pp. 10–14.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.