EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АДАПТАЦІЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ОПОДАТКУВАННЯ ІМПОРТУ ТОВАРІВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ДО ВІТЧИЗНЯНИХ УМОВ
Ю. С. Бужак

Назад

УДК: 339.5

Ю. С. Бужак

АДАПТАЦІЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ОПОДАТКУВАННЯ ІМПОРТУ ТОВАРІВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ДО ВІТЧИЗНЯНИХ УМОВ

Анотація

Стаття присвячена аналізу зарубіжного досвіду країн-лідерів у галузі виробництва товарів легкої промисловості щодо особливостей оподаткування імпорту таких товарів та виокремленні низки заходів у цій сфері, які доцільно адаптувати до вітчизняних умов. Запропоновані заходи розподілено на чотири групи: у сфері забезпечення модернізації виробництва та технічного переоснащення підприємств-виробників товарів легкої промисловості; у сфері сприяння активізації підприємницької діяльності у галузі легкої промисловості; у сфері здійснення закупівельної діяльності для забезпечення державних потреб, в тому числі у сфері державного оборонного замовлення; у сфері імпортозаміщення товарів легкої промисловості, збільшення питомої ваги товарів вітчизняного виробництва на ринку в його загальному обсязі, відновлення рівноваги платіжного балансу України.

Ju. Buzhak

ADAPTATION OF INTERNATIONAL EXPERIENCE OF TAXATION OF IMPORTS OF LIGHT INDUSTRIAL TO DOMESTIC CONDITIONS

Summary

The article is devoted to analysis of foreign experience of the leading countries in the field of production of light industry goods on peculiarities of taxation of imports of such goods and the allocation of a number of activities in this area that may need to be adapted to local conditions. The proposed activities are divided in four groups: in the sphere of ensuring the modernization and technical re-equipment of enterprises-producers of goods of light industry; the promotion of business activity in the industry light industry; in the sphere of implementation of procurement activities to ensure state needs, including in the sphere of the state defense order; in the field of import substitution goods of light industry, the increase of the share of domestic goods in the market in its total volume, the restoration of the balance of payments of Ukraine.

№ 22 2014, стор. 73 - 79

Кількість переглядів: 1005

Відомості про авторів

Ю. С. Бужак

здобувач, Приватний вищий навчальний заклад "Європейський університет", м. Київ

Ju. Buzhak

researcher, European University, Kyiv

Як цитувати статтю

Бужак Ю. С. Адаптація зарубіжного досвіду оподаткування імпорту товарів легкої промисловості до вітчизняних умов. Агросвіт. 2014. № 22. С. 73–79.

Buzhak, Ju. (2014), “Adaptation of international experience of taxation of imports of light industrial to domestic conditions”, Agrosvit, vol. 22, pp. 73–79.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.