EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ СТАНОВЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ
М. М. Кочерга

Назад

УДК: 502.33: 631.15

М. М. Кочерга

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ СТАНОВЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

Анотація

Визначено, що формування концептуальних засад екологічного аудиту в аграрному секторі економіки повинні відображати сутнісні та змістовні аспекти даного процесу. В статті сформульовано концептуальні положення становлення екологічного аудиту в аграрному секторі економіки шляхом розмежування економічних, техніко-технологічних і організаційних аспектів його здійснення, що розглядаються в єдиній системі управління заснованій на циклі Демінга. Він являє собою цикл періодичного планування, здійснення, оцінювання та перегляду діяльності. Такий підхід дає змогу постійно й найбільш ефективно відстежувати діяльність будь-якої організації або технологічного процесу і вносити корективи. Тому розвиток екологічного аудиту є невід'ємною складовою в системі екологічного менеджменту аграрних підприємств. Доведено необхідність при проведенні екологічного аудиту треба чітко розрізняти економічну, техніко-технологічну та організаційну сторони його реалізації. У зв'язку з цим запропоновано види екологічного аудиту: екологічний організаційно-управлінський, екологічний технічний, екологічний технологічний, екологічний обліково-економічний.

M. Kocherga

CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF FORMATION OF ENVIRONMENTAL AUDIT IN THE AGRICULTURAL SECTOR

Summary

This paper deals with formation of the conceptual foundations of environmental audit in the agricultural sector should reflect the essential and substantive aspects of the process. Conceptual provisions of ecological audit in the agricultural sector through the separation of economic, technical, technological and organizational aspects of its implementation, discussed in unified management system founded on the Deming Cycle have been formulated in this article. It represents a cycle of periodic planning, implementation, evaluation and review of activity. This approach makes it possible to continuously and more effectively monitor the activities of any organization or process and make adjustments. Therefore, the development of environmental audit is an integral part of the system of environmental management of agricultural enterprises. Necessity in an environmental audit to clearly distinguish the economic, technical, technological and organizational aspects of the implementation has been proved. In this regard types of environmental audits have been suggested: environmental organizational administrative, environmental engineering, environmental technological, environmental and accounting economic.

№ 22 2014, стор. 29 - 33

Кількість переглядів: 976

Відомості про авторів

М. М. Кочерга

к. с.-г. н., с. н. с., провідний науковий співробітник, ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України", м. Київ

M. Kocherga

Ph.D. in Agricultural Sciences, Senior Research Fellow Leading Research Fellow State Institution "Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of NAS of Ukraine"

Як цитувати статтю

Кочерга М. М. Концептуальні положення становлення екологічного аудиту в аграрному секторі економіки. Агросвіт. 2014. № 22. С. 29–33.

Kocherga, M. (2014), “Conceptual foundations of formation of environmental audit in the agricultural sector”, Agrosvit, vol. 22, pp. 29–33.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.