EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
В. М. Крикунова

Назад

УДК: 338.432

В. М. Крикунова

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Анотація

Проаналізовано динаміку основних показників виробництва аграрної продукції в Україні в цілому та за галузями рослинництва і тваринництва. Розглянуто індикатори ефективності діяльності аграрних підприємств (чистий прибуток, рівень рентабельності виробництва продукції, рівень рентабельності діяльності). Виявлено декілька періодів у коливанні рівня рентабельності виробництва продукції сільського господарства (1990—1994 рр. — рентабельне виробництво; 1995—1999 рр. — збиткове виробництво; 2000—2008 рр. — збитковість тваринництва, низька рентабельність рослинництва і сільського господарства в цілому; 2008—2013 рр. — відновлення прибутковості тваринництва й підвищення рентабельності виробництва продукції в цілому). З'ясовано, що має місце диференціація умов і результативності функціонування агроформувань в залежності від їхнього розміру та організаційно-правової форми. Висвітлено інші фактори, які впливають на рівень ефективності сільськогосподарського виробництва, зокрема, проблеми фінансового забезпечення й державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників. Визначено напрями підвищення ефективності діяльності аграрних підприємств.

V. Krykunova

ANALYSIS OF ENTERPRISES' ACTIVITY EFFICIENCY IN AN AGRARIAN SECTOR OF THE ECONOMY OF UKRAINE

Summary

The dynamics of the main indicators of agricultural production in Ukraine in general and for crop production and stockbreeding in particular are analyzed. Indicators of the efficiency of agricultural enterprises (net profit, the profitability of production, profitability of activity) are considered. Several periods of profitability of agricultural production variation are revealed (1990—1994 years — profitable production, 1995—1999 years — unprofitable production; 2000—2008 years — unprofitable stockbreeding, low profitability of crop production and agriculture in general; 2008—2013 years — recovery to profitability of stockbreeding and increase of the profitability of production in general). It is found that agricultural enterprises' conditions of activity and functioning results depend on their size and legal status. Other factors, that affect the level of efficiency of agricultural production, in particular, problems of financial support and state support of agricultural producers are considered. The ways of improving the efficiency of agricultural enterprises are defined.

№ 22 2014, стор. 23 - 28

Кількість переглядів: 1090

Відомості про авторів

В. М. Крикунова

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет", м. Херсон

V. Krykunova

Candidate of economic science, associated professor of department of economy of enterprise, Kherson State Agricultural University, Kherson

Як цитувати статтю

Крикунова В. М. Аналіз ефективності діяльності підприємств аграрного сектору економіки України. Агросвіт. 2014. № 22. С. 23–28.

Krykunova, V. (2014), “Analysis of enterprises' activity efficiency in an agrarian sector of the economy of Ukraine”, Agrosvit, vol. 22, pp. 23–28.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.