EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ МОНІТОРИНГУ, АНАЛІЗУ ТА КОНТРОЛЮ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
К. С. Жадько

Назад

УДК: 338.4:658.8:681.3

К. С. Жадько

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ МОНІТОРИНГУ, АНАЛІЗУ ТА КОНТРОЛЮ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті відображаються основні методичні аспекти впровадження електронних цифрових підписів для оформлення документів і подачі звітності. Обгрунтовано практичну значимість побудови таких систем в нормативно-правовому полі. Визначено, що державна податкова служба, поряд з національним банком України, є передовиками по застосування електронної звітності і електронних підписів з метою моніторингу, діагностики і контролю діяльності підприємств. Встановлено, що органи державної податкової служби мають право отримувати від платників податків належним чином завірені копії первинних фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів відповідно до вимог законодавства.
Особливу увагу приділено взаємодії державних органів і підприємств через систему інтернет. Ілюстрацією підтверджено, що новітні комунікаційні засоби удосконалюють моніторинг, аналіз та контроль діяльності підприємств є помічниками підприємств для взаємодії з внутрішніми і зовнішніми користувачами інформації.

K. Zhadko

IMPROVED METHODS OF MONITORING, ANALYSIS AND CONTROL OF ENTERPRISES

Summary

In this article, basic methodological aspects of the introduction of electronic signatures for documents and submission of statements proved practical significance of such systems in the legal field. Determined that the State Tax Service, together with the National Bank of Ukraine is foremost on the use of electronic records and electronic signatures in order to monitor, diagnose and control of enterprises. Established that the Tax Authorities are entitled to receive from the taxpayers duly certified copies of the original financial-economic, accounting and other documents as required by law.
Particular attention is paid to the interaction of state bodies and enterprises via the Internet. Illustration confirmed that the latest communication tools improve monitoring, analysis and control of enterprises are helpers businesses to interact with internal and external users of information.

№ 22 2014, стор. 3 - 7

Кількість переглядів: 961

Відомості про авторів

К. С. Жадько

д. е. н., доцент, завідувач кафедри обліку та економічного аналізу, Дніпропетровська державна фінансова академія

K. Zhadko

PhD, Head of Accounting and Economic Analysis, Dnepropetrovsk State Finance Academy

Як цитувати статтю

Жадько К. С. Удосконалення методики моніторингу, аналізу та контролю діяльності підприємств. Агросвіт. 2014. № 22. С. 3–7.

Zhadko, K. (2014), “Improved methods of monitoring, analysis and control of enterprises”, Agrosvit, vol. 22, pp. 3–7.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.