EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІННОВАЦІЙНИЙ ЕТАП РОЗВИТКУ В СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ
О. А. Кулинич

Назад

УДК: 330.341.1

О. А. Кулинич

ІННОВАЦІЙНИЙ ЕТАП РОЗВИТКУ В СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

Анотація

У статті автор висвітлює питання інноваційного розвитку в умовах трансформації. Показано, що інноваційний тип розвитку стає фундаментом економічної могутності країни. Автор підкреслює особливе значення порівняльних переваг в умовах сучасних процесів глобалізації. Дійсним показником ефективності державної трансформаційної політики має стати створення за підсумками попередніх років економічних реформ передумов для органічного переходу до інноваційної моделі розвитку. Оскільки інноваційна модель зростання є об'єктивно наступною стадією трансформаційного процесу, саме це і має визначити, наскільки адекватними та ефективними були реформи, і чи привели вони до бажаної мети. Інноваційний тип економічного розвитку стає тим фундаментом, який визначає економічну міць країни та її перспективи на світовому ринку.

O. Kulynych

INNOVATIVE STAGE OF DEVELOPMENT IN STRATEGY OF ECONOMIC TRANSFORMATION OF UKRAINE

Summary

In the article author questions of innovative development light up in the conditions of transformation. It is rotined that the innovative type of development becomes foundation of economic power of country. An author underlines the special value of comparative advantages in the conditions of modern processes of globalization. Creation on results the previous years of economic reforms of pre-conditions must become the actual index of efficiency of public transformation policy for the organic passing to the innovative model of development. As an innovative pattern of growth it is objective the next stage of transformation process, exactly it and must define, as far as adequate and effective were reforms, and whether they led to the desired purpose. The innovative type of economic development becomes that foundation which determines economic power of country and its prospect in the world market.

№ 21 2014, стор. 61 - 67

Кількість переглядів: 1077

Відомості про авторів

О. А. Кулинич

магістр державного управління, аспірант кафедри управління національним господарством та економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України, заступник начальника Сулинського басейнового відділу охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства Держрибагентства України

O. Kulynych

Graduate student of department of management a national economy, master's degree of state administration National academy of state administration at President of Ukraine, depchief Sulinskogo pool department of guard, use and recreation of water biotresources and adjusting of fishing of Derzhribagentstva of Ukraine

Як цитувати статтю

Кулинич О. А. Інноваційний етап розвитку в стратегії економічної трансформації України. Агросвіт. 2014. № 21. С. 61–67.

Kulynych, O. (2014), “Innovative stage of development in strategy of economic transformation of Ukraine”, Agrosvit, vol. 21, pp. 61–67.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.