EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОЇ СТРУКТУРИ АГРАРНОГО СЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
В. І. Кифяк, В. М. Запухляк

Назад

УДК: 330.3

В. І. Кифяк, В. М. Запухляк

ОЦІНКА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОЇ СТРУКТУРИ АГРАРНОГО СЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

Стаття присвячена дослідженню організаційно-правових форм господарювання в аграрному секторі економіки, аналізу їх ефективного співвідношення, наслідків функціонування.
У статті розглянуто сутність організаційно-правової структури аграрного сектора національної економіки через призму функціонування інституції власності. Визначено основні організаційно-правові форми аграрного господарювання та здійснено оцінку їх внеску в структуру валової продукції аграрного сектора національної економіки.
Запропоновано методичний підхід до оцінки ефективності функціонування організаційно-правових форм підприємництва в аграрному секторі економіки за показниками використання основних ресурсів. Проведено кореляційно-регресійний аналіз зв'язку обсягу валового доходу та розміру використовуваних угідь аграрними підприємствами. Визначено особливості, переваги та недоліки функціонування фермерських господарств та агрохолдингів в Україні.

V. Kyfyak, V. Zapukhlyak

ASSESSMENT OF ORGANIZATIONAL AND LEGAL STRUCTURE OF THE AGRICULTURAL SECTOR OF THE NATIONAL ECONOMY

Summary

The organizational and legal forms of business in the agricultural sector are investigated, their effective value, the effects of the operation are analyzed in the article.
The essence of organizational and legal structure of the agricultural sector of the economy through the prism of functioning property's institution are viewed. The main legal forms of agricultural management and the estimation of their contribution to the gross output of the agricultural sector of the economy are determined.
The methodical approach to assessing the efficiency of the organizational and legal forms of business in the agricultural sector by indicators of the the using basic resources are proposed. A correlation and regression analysis due gross income and the amount of land used by agricultural enterprises are performed. The features, advantages and disadvantages of

№ 21 2014, стор. 3 - 9

Кількість переглядів: 1013

Відомості про авторів

В. І. Кифяк

к. е. н., асистент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

V. Kyfyak

PhD, assistant of business economics and human resource management department, Chernivtsi Yuriy Fedkovich National University, Ukraine


В. М. Запухляк

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії та менеджменту, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

V. Zapukhlyak

PhD, assistant professor of economic theory and management department, Chernivtsi Yuriy Fedkovich National University, Ukraine

Як цитувати статтю

Кифяк В. І., Запухляк В. М. Оцінка організаційно-правової структури аграрного сектора національної економіки. Агросвіт. 2014. № 21. С. 3–9.

Kyfyak, V. and Zapukhlyak, V. (2014), “Assessment of organizational and legal structure of the agricultural sector of the national economy”, Agrosvit, vol. 21, pp. 3–9.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.