EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОГРАМА ЗАХИСТУ ПІДПРИЄМСТВ ВІД НЕДРУЖНІХ ПОГЛИНАНЬ НА РИНКУ КОРПОРАТИВНОГО КОНТРОЛЮ УКРАЇНИ
Б. Ю. Москвін

Назад

УДК: 65.012.432

Б. Ю. Москвін

ПРОГРАМА ЗАХИСТУ ПІДПРИЄМСТВ ВІД НЕДРУЖНІХ ПОГЛИНАНЬ НА РИНКУ КОРПОРАТИВНОГО КОНТРОЛЮ УКРАЇНИ

Анотація

У статті обгрунтовано актуальність дослідження програми захисту підприємств від недружніх поглинань на ринку корпоративного контролю України. Для розуміння сутності та необхідності розробки програми захисту підприємств від недружніх поглинань автором наведено представлені в сучасній вітчизняній та зарубіжній літературі визначення категорії "недружнє поглинання". Також у статті проведено розподіл захисних заходів на три основні етапи захисту підприємств від недружніх поглинань на ринку корпоративного контролю України: етап попередження захвату, етап захисту від захвату та етап подолання наслідків захвату. Автором запропоновано розроблену модель програми захисту підприємств від корпоративних захватів, розділену на 8 етапів, терміном на 1 рік, з урахуванням захисних заходів на усіх етапах захисту підприємства. У статті визначено необхідність використання методів теорії ігор з метою визначення бюджету захисту підприємства та прийняття рішення про можливість захисту підприємства від недружнього поглинання з найменшими втратами ресурсів, за рахунок яких можна визначити кількість необхідних ресурсів для мінімізації наслідків недружнього поглинання та визначити можливість такого захисту на етапі захисту підприємства від корпоративних захватів.

B. Moskvin

THE PROGRAM OF THE PROTECTION OF ENTERPRISES FROM HOSTILE TAKEOVERS IN THE MARKET FOR CORPORATE CONTROL OF UKRAINE

Summary

The actuality of the research the program to protect enterprises from hostile takeovers in the market for corporate control in Ukraine was justified in the article. In order to understand the essence and the need to develop programs to protect enterprises from hostile takeovers the author is shown represented in modern domestic and foreign literature determine the category of "hostile takeover". The article also carried out the distribution of protective measures in three main stages of protection enterprises from hostile takeovers in the market for corporate control of Ukraine: first stage — warning the hostile takeover, second stage — protection the enterprise from hostile takeover, third stage — overcoming the effects of the hostile takeover. The author has shown a model of the protection of enterprises from hostile takeovers in the market for corporate control of Ukraine, which is divided into 8 stages, for a period of 1 year, and includes protective measures at all stages of enterprise protection. The article identifies the need to use methods of game theory to determine the budget of the company and in order to make decisions about the feasibility of protecting the company from a hostile takeover with the least loss of resources through which you can determine the number of resources required to minimize the effects of hostile takeover and to determine the possibility of such protection on the stage of the protection of businesses from corporate takeovers.

№ 20 2014, стор. 49 - 52

Кількість переглядів: 946

Відомості про авторів

Б. Ю. Москвін

аспірант, кафедри менеджменту, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

B. Moskvin

Postgraduate student, Self-governing (autonomous) research university "Vadym Hetman Kyiv National Economic University", Kiev

Як цитувати статтю

Москвін Б. Ю. Програма захисту підприємств від недружніх поглинань на ринку корпоративного контролю України. Агросвіт. 2014. № 20. С. 49–52.

Moskvin, B. (2014), “The program of the protection of enterprises from hostile takeovers in the market for corporate control of Ukraine”, Agrosvit, vol. 20, pp. 49–52.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.