EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА ЗАПАСІВ З ТОЧКИ ЗОРУ КОНТРОЛІНГУ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ЇХ ПЛАНУВАННЯ ТА КОНТРОЛЮ
Н. Ю. Буратчук

Назад

УДК: 336.64

Н. Ю. Буратчук

ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА ЗАПАСІВ З ТОЧКИ ЗОРУ КОНТРОЛІНГУ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ЇХ ПЛАНУВАННЯ ТА КОНТРОЛЮ

Анотація

Стаття присвячена проблемі визначення сутності запасів як об'єкту фінансового управління з точки зору контролінгу. Автором здійснено систематизацію існуючих підходів до трактування запасів та запропоновано визначення природи запасів через запропоновану систему ознак: економічна, фінансова, облікова, логістична, ринкова та управлінська, що дасть змогу розглядати термін "запаси" комплексно. Особлива увага приділяється аналізу визначень сутності запасів, що описані у нормативно-правових актах та літературних джерелах.

N. Buratchuk

THE ECONOMIC NATURE OF INVENTORIES AND THE NEED FOR INVENTORY PLANNING AND CONTROL

Summary

This article is devoted to the problem of determining the nature of inventory as the object of financial management in terms of controlling. The author systematized the existing approaches to the interpretation of inventories and proposed to define inventories through suggested list of attributes: economic, financial, accounting, logistics, market and management, which will make it possible to consider the term "inventories" as complex. Special attention is given to the analysis of the nature of inventories that are described in the legal regulations and literature.

№ 20 2014, стор. 44 - 48

Кількість переглядів: 987

Відомості про авторів

Н. Ю. Буратчук

старший викладач кафедри корпоративних фінансів і контролінгу, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

N. Buratchuk

Senior lecturer, Kyiv national economic university, Kyiv

Як цитувати статтю

Буратчук Н. Ю. Економічна природа запасів з точки зору контролінгу та необхідність їх планування та контролю. Агросвіт. 2014. № 20. С. 44–48.

Buratchuk, N. (2014), “The economic nature of inventories and the need for inventory planning and control”, Agrosvit, vol. 20, pp. 44–48.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.