EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ СКЛАДОВИХ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ БАНКУ
Г. О. Панасенко

Назад

УДК: 336.717

Г. О. Панасенко

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ СКЛАДОВИХ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ БАНКУ

Анотація

Стаття присвячена дослідженню актуальних проблем, пов'язаних із визначенням критеріїв оцінки складових бізнес-процесів механізму формування ресурсного потенціалу банку. Автором встановлено, що в сучасних умовах банки стикаються зі значними труднощами, пов'язаними з отриманням адекватних, достовірних та об'єктивних оцінок своєї діяльності. Особливої актуальності процедура оцінки набуває стосовно визначення ефективності механізму формування ресурсного потенціалу банку, оскільки в посткризових умовах пропозиція вільних фінансових ресурсів на ринку капіталів суттєвим чином знизилася. Спираючись на традиційний підхід щодо оцінки ефективності економічних бізнес-процесів будь-яких суб'єктів господарювання в статті запропоновано низку алгоритмів розрахунку ефективності ключових бізнес-процесів механізму формування ресурсного потенціалу банку, до складу яких відноситься: аналіз ринку депозитів фізичних та юридичних осіб, інформаційна підтримка клієнта, упровадження системи заохочення для вкладників, проведення прямого маркетингу, встановлення конкурентної ставки за депозитами, розроблення та проведення рекламної кампанії в цілому.

A. Panasenko

CRITERIA FOR EVALUATING THE COMPONENTS OF THE BUSINESS PROCESSES OF FORMATION MECHANISM OF RESOURCE POTENTIAL BANK

Summary

The article investigates topical issues related to the definition of criteria for evaluating the components of business process resource potential mechanism for the formation of the bank. The author found that in today's banks face considerable difficulties in obtaining adequate, reliable and objective assessments of its activities. Assessment procedure takes particularly relevant in the context of the resource potential of the bank, because the post-crisis environment offer free financial resources in the capital market significantly decreased. An offer row in the article leaning on traditional approach in relation to the estimation of efficiency of economic business processes of any subjects of menage of algorithms of calculation of efficiency of key business processes of bank, in the complement of that belongs: market of deposits of physical and legal persons analysis, informative support of client, introduction of the system of encouragement for depositors, realization of the direct response marketing, establishment of competition rate after deposits, development and realization of advertisement campaign on the whole.

№ 20 2014, стор. 32 - 36

Кількість переглядів: 916

Відомості про авторів

Г. О. Панасенко

к. е. н., доцент кафедри фінансів Макіївського економіко-гуманітарного інституту, м. Макіївка

A. Panasenko

PhD, Associate Professor, Department of Finance Economics and Humanities Institute, Makeyevka, Ukraine

Як цитувати статтю

Панасенко Г. О. Критерії оцінки складових бізнес-процесів механізму формування ресурсного потенціалу банку. Агросвіт. 2014. № 20. С. 32–36.

Panasenko, A. (2014), “Criteria for evaluating the components of the business processes of formation mechanism of resource potential bank”, Agrosvit, vol. 20, pp. 32–36.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.