EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТАНДАРТИ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Т. В. Мазана, В. П. Ткаченко

Назад

УДК: 006.015.5:631.11

Т. В. Мазана, В. П. Ткаченко

СТАНДАРТИ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті визначено мета, об'єкт, суб'єкти управління конкурентоспроможністю підприємства, висвітлюються теоретичні розробки даної проблеми.
Показаний досвід західноєвропейських країн, зокрема, США та Японії, щодо шляхів підвищення якості продукції як одного із факторів конкурентоспроможності підприємств.
Процес управління конкурентоспроможністю включає поетапні дії, які є обов'язковими в умовах ринкової економіки.

T. Mazana, V. Tkachenko

QUALITY STANDARDS OF PRODUCTS AS A FACTOR ENHANCING ENTERPRISE COMPETITIVENESS

Summary

In this article the aim, object, subject competitiveness management company, highlights the theoretical development of the problem.
Shows the experience of Western countries, including the United States and Japan on how to improve product quality as one of the factors of competitiveness of enterprises.
The process of konkurentospromozhnistyu includes incremental steps that are required in a market economy.

№ 20 2014, стор. 19 - 22

Кількість переглядів: 982

Відомості про авторів

Т. В. Мазана

ст. викладач, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

T. Mazana

art. Teacher, Dnepropetrovsk State Agrarian Economics University


В. П. Ткаченко

к. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

V. Tkachenko

ch. Econ. Science, Associate Professor, Dnepropetrovsk State Agrarian Economics University

Як цитувати статтю

Мазана Т. В., Ткаченко В. П. Стандарти якості продукції як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства . Агросвіт. 2014. № 20. С. 19–22.

Mazana, T. and Tkachenko, V. (2014), “Quality standards of products as a factor enhancing enterprise competitiveness”, Agrosvit, vol. 20, pp. 19–22.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.