EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ КОРПОРАТИВНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ ЧЛЕНСТВА УКРАЇНИ В СОТ НА ПРИКЛАДІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
І. Б. Жмудська

Назад

УДК: 338.4

І. Б. Жмудська

ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ КОРПОРАТИВНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ ЧЛЕНСТВА УКРАЇНИ В СОТ НА ПРИКЛАДІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Анотація

У статті розглянуто умови формування конкурентних переваг корпоративного підприємництва на прикладі сільського господарства. Зроблено SWOT-аналіз конкурентоспроможності сільського господарства. Досліджено слабкі та сильні сторони галузі сільського господарства в Україні, зокрема в умовах членства у Світовій організації торгівлі.

I. Zhmudska

FORMING OF COMPETITIVE EDGES OF CORPORATE ENTERPRISE IN THE CONDITIONS OF MEMBERSHIP OF UKRAINE IN WTO ON THE EXAMPLE OF AGRICULTURE

Summary

In the article the terms of forming of competitive edges of corporate enterprise are considered on the example of agriculture. The SWOT-analysis of competitiveness of agriculture is done. Weak and strong sides of industry of agriculture in Ukraine, in particular in the conditions of membership in World trade organization are examined.

№ 19 2014, стор. 67 - 72

Кількість переглядів: 803

Відомості про авторів

І. Б. Жмудська

аспірант, КНУ ім. Тараса Шевченко

I. Zhmudska

postgraduate student, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Як цитувати статтю

Жмудська І. Б. Формування конкурентних переваг корпоративного підприємництва в умовах членства України в сот на прикладі сільського господарства. Агросвіт. 2014. № 19. С. 67–72.

Zhmudska, I. (2014), “Forming of competitive edges of corporate enterprise in the conditions of membership of Ukraine in wto on the example of agriculture”, Agrosvit, vol. 19, pp. 67–72.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.