EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ПРИБУТКОВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
О. М. Саприкіна

Назад

УДК: 658.155

О. М. Саприкіна

ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ПРИБУТКОВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті розглянуто сутність прибутку і рентабельності як критеріїв оцінювання ефективності діяльності суб'єктів господарювання. За зведеною статистичною інформацією по сільськогосподарських підприємствах Тернопільської області проведено аналіз показників фінансових результатів і рентабельності.
Здійснено оцінку впливу на формування прибутку відпускних цін, обсягу реалізованої продукції та собівартості. Висвітлено результати факторного аналізу прибутку підприємства на основі прийому ланцюгової підстановки.
Розглянуто рівень рентабельності виробництва сільськогосподарської продукції у підприємствах досліджуваного регіону. В ході дослідження встановлено, що на рентабельність впливає значна кількість факторів, але найважливішими з них є ціна продукції та її собівартість.

O. Saprykina

FACTOR ANALYSIS OF PROFITABILITY OF ACTIVITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

In the article essence of income and profitability is considered as criteria of evaluation of efficiency of activity of subjects of menage. On the erected statistical information on the agricultural enterprises of the Ternopil area the analysis of indexes of financial results and profitability is conducted.
The estimation of influence is carried out on forming of income of vacation prices, volume of the realized products and prime price. The results of factor analysis of income of enterprise are reflected on the basis of reception of chain substitution.
The level of profitability of production of agricultural goods is considered in the enterprises of the probed region. It is set during research, that the far of factors influences on profitability, but major from them is a cost of products and its prime price.

№ 19 2014, стор. 19 - 23

Кількість переглядів: 716

Відомості про авторів

О. М. Саприкіна

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Бережанський агротехнічний інститут", м. Бережани, Тернопільська область

O. Saprykina

Candidate of economic science, associated professor of department of economy of enterprise, separated subdivision of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine "Berezhanskiy agrotechnical institute", m. of Berezhani, Ternopil area

Як цитувати статтю

Саприкіна О. М. Факторний аналіз прибутковості діяльності сільськогосподарських підприємств. Агросвіт. 2014. № 19. С. 19–23.

Saprykina, O. (2014), “Factor analysis of profitability of activity of agricultural enterprises”, Agrosvit, vol. 19, pp. 19–23.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.