EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КІЛЬКІСНІ МІРИ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ТА НЕЧІТКОСТІ У БІЗНЕС-ПРОЦЕСАХ УПРАВЛІННЯ НАФТОГАЗОВИДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
І. Г. Фадєєва

Назад

УДК: 658.5:622.276:622.24

І. Г. Фадєєва

КІЛЬКІСНІ МІРИ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ТА НЕЧІТКОСТІ У БІЗНЕС-ПРОЦЕСАХ УПРАВЛІННЯ НАФТОГАЗОВИДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті проаналізовано підходи до визначення кількісних мір невизначеності та нечіткості у бізнес-процесах нафтогазовидобувних підприємств. Визначено причини виникнення невизначеності у господарській діяльності і джерела невизначеності опису бізнес-процесів підприємств. На основі авторського дослідження обгрунтовано новий підхід до моделювання нелінійних залежностей собівартості метра проходки свердловини для теоретичного прогнозування собівартості буріння свердловини. Створено класифікацію інформаційних ситуацій як нових ступенів градації невизначеності щодо перебування економічного середовища в одному зі своїх можливих станів у момент прийняття суб'єктом управління певного рішення. Розкрито структуру сучасної інтегрованої системи управління підприємством, у складі якої визначені місця бізнес-систем управління.

I. Fadyeyeva

QUANTITATIVE MEASURES OF UNCERTAINTY AND FUZZNESS IN BUSINESS PROCESSES OF MANAGEMENT OF OIL AND GAS COMPANIES

Summary

This paper examines approaches for determining of quantitative measures of uncertainty and fuzziness in business processes of oil and gas companies. The reasons of uncertainty in economic activities and sources of uncertainty in describing of business processes are determined. A new approach to modeling nonlinear dependencies 1 meter borehole drilling costs for the theoretical prediction of the cost of well-drilling based on the author's research is substantiates.A classification of information situations as new graduation degrees of uncertainty about the economic environment stay in one of its possible stages at the time of acceptance of certain management decision is proposed. The structure of modern integrated enterprise management system, which includes certain places of business management systems is formed.

№ 19 2014, стор. 3 - 14

Кількість переглядів: 764

Відомості про авторів

І. Г. Фадєєва

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки підприємства, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

I. Fadyeyeva

Doctor of Economics, Associate professor, Professor of economics department, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, m. Ivano-Frankivsk

Як цитувати статтю

Фадєєва І. Г. Кількісні міри невизначеності та нечіткості у бізнес-процесах управління нафтогазовидобувних підприємств. Агросвіт. 2014. № 19. С. 3–14.

Fadyeyeva, I. (2014), “Quantitative measures of uncertainty and fuzzness in business processes of management of oil and gas companies”, Agrosvit, vol. 19, pp. 3–14.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.