EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ КУРОРТНИХ ТЕРИТОРІЙ ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ КУРОРТНИХ ПОСЛУГ
Т. Н. Каджаметова

Назад

УДК: 338.48

Т. Н. Каджаметова

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ КУРОРТНИХ ТЕРИТОРІЙ ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ КУРОРТНИХ ПОСЛУГ

Анотація

У статті вивчені, тенденції розвитку туристсько-рекреаційного комплексу Криму, виділено основні проблеми розвитку курортних територій та регіонального ринку курортних послуг, виявлені конкурентні переваги, обмеження і перешкоди у розвитку курортних територій. На основі аналізу існуючих проблем регіонального розвитку рекреаційного комплексу АРК, виділено стратегічні напрями сталого розвитку курортних територій. Вивчено тенденції розвитку туристичної галузі з позиції її впливу на національну економіку. Наведено класифікацію курортних територій АР Крим у залежності від рівня рекреаційного потенціалу та активності. Розкрито необхідність і доцільність формування і функціонування туристично-рекреаційних кластерів, покликаних створити сучасний ринок конкурентоспроможних туристично-рекреаційних послуг.

T. Kadgametova

STRATEGIC DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF RESORT AREAS AND REGIONAL MARKET RESORT SERVICES

Summary

In the article trends in the development of tourist and recreational complex of Crimea are studied, the main problems and the strategic directions of innovative development of resort areas and the regional market of resort services are highlighted, competitive advantages, limitations and constraints in the development of resort areas are substantiated. Based on the analysis of the problems of regional development and recreational complex of. Crimea, the strategic direction of sustainable development of resort areas are highlighted. Trends in the development of the tourism industry from the perspective of its impact on the national economy are examined. A classification of resort areas of Crimea, depending on the level of activity and recreational potential. The need for and the feasibility of the formation and operation of tourist-recreational clusters, designed to create a modern market competitive tourist and recreational services are revealed.

№ 18 2014, стор. 47 - 50

Кількість переглядів: 956

Відомості про авторів

Т. Н. Каджаметова

к. е. н., доцент, РВНЗ "Кримський інженерно-педагогічний університет", Сімферополь

T. Kadgametova

Ph.D., associate Professor, RVNZ "Crimean engineering and pedagogical University", Simferopol

Як цитувати статтю

Каджаметова Т. Н. Стратегічні напрями розвитку курортних територій та регіонального ринку курортних послуг. Агросвіт. 2014. № 18. С. 47–50.

Kadgametova, T. (2014), “Strategic directions of development of resort areas and regional market resort services”, Agrosvit, vol. 18, pp. 47–50.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.