EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ: ІНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ
В. І. Андріїв, Ю. А. Коверко

Назад

УДК: 631.115.1

В. І. Андріїв, Ю. А. Коверко

РОЗВИТОК ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ: ІНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ

Анотація

У статті визначено місце особистих селянських господарств у виробництві сільськогосподарської продукції та розкрито проблеми їх розвитку. Встановлено, що вагомий вплив на розвиток особистих селянських господарств матиме формування сприятливого інституційного середовища через вдосконалення нормативного регулювання їх діяльності та сприяння трансформації товарних господарств у нові організаційно-правові структури, а також використання інновацій у господарській діяльності цих господарств. Вдосконалити нормативне регулювання запропоновано у двох напрямах: через прийняття підзаконних нормативно-правових актів з метою створення належних умов для реалізації прав членів особистих селянських господарств, а також через визначення на законодавчому рівні статусу комерційних особистих селянських господарств.

V. Andriiv, Yu. Koverko

DEVELOPMENT OF INDIVIDUAL HOUSEHOLDS: INSTITUTIONAL ASPECTS

Summary

In the article defined the place of individual households in agricultural production and solved the problem of its development. Found that a significant influence on the development of individual households will be having the creation of an enabling institutional environment by improving their normative regulatory activities and facilitate the transformation of commodity economy in the new organizational and legal structures, as well as the usage of innovations in economic activity of these households. Improve the normative regulatory was proposed in two ways: through the adoption of subordinate legal acts in order to create proper conditions for realization of the rights of individual households and by the status definition at the legislative level of commercial individual households.

№ 18 2014, стор. 19 - 22

Кількість переглядів: 1075

Відомості про авторів

В. І. Андріїв

д. ю. н., в.о. доцента кафедри права і підприємництва, Львівський національний аграрний університет, м. Дубляни

V. Andriiv

Doctor of Law, Acting Docent of Law and Business department, Lviv National Agrarian University, Dubliany


Ю. А. Коверко

асистент кафедри права і підприємництва, Львівський національний аграрний університет, м. Дубляни

Yu. Koverko

Assistant of Law and Business Department, Lviv National Agrarian University, Dubliany

Як цитувати статтю

Андріїв В. І., Коверко Ю. А. Розвиток особистих селянських господарств: інституційні аспекти. Агросвіт. 2014. № 18. С. 19–22.

Andriiv, V. and Koverko, Yu. (2014), “Development of individual households: institutional aspects”, Agrosvit, vol. 18, pp. 19–22.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.