EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЮ ПРОДУКЦІЄЮ УКРАЇНИ
О. С. Головачова

Назад

УДК: 339.54

О. С. Головачова

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЮ ПРОДУКЦІЄЮ УКРАЇНИ

Анотація

У статті проаналізовано та систематизовано проблеми у сфері регулювання виробництва і торгівлі сільськогосподарською продукцією України. Розглянуто вплив співвідношення світових і внутрішніх цін на ставки мита за деякими сільськогосподарськими товарами та запропоновано заходи державної політики сприяння експорту сільськогосподарської продукції, спрямовані на поліпшення цінової та якісної конкурентоспроможності української сільськогосподарської продукції. Розрахунок ефективних ставок імпортних тарифів показав, що ситуація в сфері захисту внутрішнього ринку сільськогосподарської продукції хоча і зазнає змін в кращу сторону, однак, залишаються товарні групи з нефективною тарифною ставкою, і ринки їхні не захищені, що не сприяє конкурентоспроможності вітчизняного виробника за ціновими параметрами. Автором визначено внутрішні резерви підвищення конкурентоспроможності українських сільськогосподарських товарів на світових ринках та окреслено заходи із сприяння експорту сільськогосподарської продукції, що мають бути реалізовані з метою збільшення присутності українських сільськогосподарських товарів на європейському ринку та інших розвинених країн світу та підвищення конкурентних переваг української агропродукції в світовій торгівлі.

O. Golovachova

PRIORITY DIRECTIONS OF IMPROVING REGULATORY POLICY ON FOREIGN AGRICULTURAL TRADE IN UKRAINE

Summary

The paper analyzes and systematizes problems in the regulation of production and trade in agricultural products Ukraine, reviews the influence of the world and domestic prices ratio on certain agricultural products import duty rates and proposes measures in government policies promoting agricultural exports aimed at a better price and quality competitiveness of Ukrainian agricultural products. Calculation of effective import tariff rates showed that the situation in the sphere of protection of the domestic agricultural market though is changing for the better, however, it still remain some commodity groups with ineffective tariff rates — and their markets are not protected, that does not contribute to the competitiveness of domestic producers on price parameters. The author defines the internal reserves of Ukrainian agricultural commodities competitiveness on world markets and outlines measures to promote exports of agricultural products to be sold in order to increase presence of Ukrainian agricultural products in the European market and other developed countries and fortify competitive benefits of Ukrainian agricultural products in the world trade.

№ 17 2014, стор. 69 - 75

Кількість переглядів: 964

Відомості про авторів

О. С. Головачова

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

O. Golovachova

Post-graduate Student, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

Як цитувати статтю

Головачова О. С. Пріоритетні напрями удосконалення регуляторної політики у сфері зовнішньої торгівлі сільськогосподарською продукцією України. Агросвіт. 2014. № 17. С. 69–75.

Golovachova, O. (2014), “Priority directions of improving regulatory policy on foreign agricultural trade in Ukraine”, Agrosvit, vol. 17, pp. 69–75.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.