EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ СКОТАРСТВА У НАЦІОНАЛЬНОМУ ТА РЕГІОНАЛЬНОМУ КОНТЕКСТІ
О. В. Ксьонова

Назад

УДК: 631.14:636.22/.28

О. В. Ксьонова

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ СКОТАРСТВА У НАЦІОНАЛЬНОМУ ТА РЕГІОНАЛЬНОМУ КОНТЕКСТІ

Анотація

У статті виявлено та проаналізовано основні тенденції розвитку галузі скотарства на національному рівні та на рівні Харківської області. Визначено, що період 1990—2012 рр. був не дуже сприятливим для галузі як у національному, так і в регіональному масштабі. Протягом зазначених років зафіксоване стрімке скорочення поголів'я худоби у господарствах усіх категорій, котре негативним чином позначилося і на обсягах виробництва продукції, а відповідно і на задоволенні потреб населення у незамінних життєвонеобхідних продуктах харчування. При цьому, на нашу думку, у ситуації, що склалась, окрім економічних чинників, є істотна доля впливу і соціальних чинників, і це підтвердилося результатами аналізу залежності тенденцій розвитку галузі від чисельності сільського населення. Разом із тим, виявлено, що за останні роки відбувся докорінний перерозподіл виробництва продукції між сільськогосподарськими підприємствами та господарствами населення.

O. Ksonova

MAIN DEVELOPMENT TRENDS OF CATTLE BREEDING INDUSTRY AT THE NATIONAL AND REGIONAL CONTEXTS

Summary

In the article detected and analyzed the main trends of cattle breeding industry at the national level and at the level of the Kharkiv region. Was determined that the period of 1990-2012, wasn't very favorable for the industry as a national and regional scale. So, for the specified years has been recorded a sharp reduction in livestock farms of all categories, which adversely effect on the volume of production and, consequently, on satisfying of needs of the population in essential and vital necessary food. Thus, in our view, the situation which has developed, in addition to economic factors, there is substantial interest influence and of social factors, and this is confirmed by the analysis of trends in the industry, depending by the size of the rural population. However, it was found that at recent years there has been a radical redistribution of production between farms and households.

№ 17 2014, стор. 43 - 49

Кількість переглядів: 948

Відомості про авторів

О. В. Ксьонова

аспірант, Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва

O. Ksonova

PhD student, Kharkov National Agrarian University named after V. V. Dokuchaev

Як цитувати статтю

Ксьонова О. В. Основні тенденції розвитку галузі скотарства у національному та регіональному контексті. Агросвіт. 2014. № 17. С. 43–49.

Ksonova, O. (2014), “Main development trends of cattle breeding industry at the national and regional contexts”, Agrosvit, vol. 17, pp. 43–49.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.