EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ТА ВИДИ ПОСЛУГ ЯК ОБ'ЄКТА КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Т. І. Данилюк

Назад

УДК: 338.001.36

Т. І. Данилюк

ОСОБЛИВОСТІ ТА ВИДИ ПОСЛУГ ЯК ОБ'ЄКТА КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація

У статті відображено особливості послуг. Розглянуто класифікацію послуг, яка здійснюється залежно від їх специфічних особливостей, виокремлюючи за певними категоріями відповідні групи. Узагальнено відмінні ознаки кожного виду послуг.

T. Danyliuk

FEATURES AND TYPES OF SERVICES AS AN OBJECT OF COMMERCIAL ACTIVITY

Summary

The features of services are represented in the article. Classification of services, that comes true depending on their specific features, is considered, distinguishing corresponding groups after certain categories. he excellent signs of every type of services are generalized.

№ 17 2014, стор. 27 - 32

Кількість переглядів: 963

Відомості про авторів

Т. І. Данилюк

к. е. н., доцент кафедри економіки та безпеки підприємства, Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, м. Луцьк

T. Danyliuk

Ph.D. in Economics, assistant professor, Department of Economics and Security of Enterprise, Lesia Ukrainka Eastern European National University, Lutsk

Як цитувати статтю

Данилюк Т. І. Особливості та види послуг як об'єкта комерційної діяльності. Агросвіт. 2014. № 17. С. 27–32.

Danyliuk, T. (2014), “Features and types of services as an object of commercial activity”, Agrosvit, vol. 17, pp. 27–32.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.