EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
Г. В. Судак

Назад

УДК: 334.722.01:332.12

Г. В. Судак

РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Анотація

У статті представлені результати досліджень, які визначають поточні інституційні детермінанти у розвитку сільського підприємництва. Становлення підприємництва в сільській місцевості є одним з ключових факторів пожвавлення сільської економіки, а також української ідентичності зокрема. Стаття спрямована на виявлення чинників впливу на розвиток сільського підприємництва та обгрунтування заходів щодо подолання бар'єрів інституційного характеру для формування стратегічних цілей зміцнення економічної ефективності бізнесу на селі.
У статті висвітлюються основні передумови для формування бази розвитку сільського підприємництва. Пропонується розглядати підприємницьке середовище в сільській місцевості як певну інфраструктуру, спрямовану на забезпечення ефективної діяльності, швидкого обороту продукції, формування позитивного іміджу підприємств та імплементації інновацій в процес економічної діяльності.

G. Sudak

THE REGIONAL POLICY OF RURAL ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT

Summary

The paper presents the research results that specify current institutional determinants in rural entrepreneurship development. The establishment of rural entrepreneurship is a key factor in rural economy revival, as well as, Ukrainian identity in particular. The article is aimed at determining impact on the development of rural entrepreneurship and justification of areas in order to overcome barriers to form strategic goals of strengthening rural economic business performance. The paper highlights basic premise for creating framework of rural entrepreneurship. It is proposed to consider entrepreneurship environment in rural areas as a specific infrastructure designed to facilitate efficient operations, rapid product turnover, company positive image formation and innovation implementation in economic activity.

№ 16 2014, стор. 86 - 92

Кількість переглядів: 813

Відомості про авторів

Г. В. Судак

здобувач, Житомирський національний агроекологічний університет

G. Sudak

Competitor, Zhytomyr National Agroecological University

Як цитувати статтю

Судак Г. В. Регіональна політика розвитку сільського підприємництва. Агросвіт. 2014. № 16. С. 86–92.

Sudak, G. (2014), “The regional policy of rural entrepreneurship development”, Agrosvit, vol. 16, pp. 86–92.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.