EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСНОВНІ НАПРЯМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ
В. І. Колесников

Назад

УДК: 332.122 (1-77) (477): 330.342

В. І. Колесников

ОСНОВНІ НАПРЯМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ

Анотація

У статті проаналізовано наукові погляди до сутності сільських територій. Представлено авторську дефініцію поняття "сільська територія". Розглянуто європейський досвід розвитку сільських територій та проаналізовано концептуальні моделі державної підтримки розвитку сільських територій в Європейському Союзі. Виокремлено особливості та структурні елементи екзогенної та ендогенної моделі розвитку сільської місцевості. Визначено, що розвиток сільських територій України потребує інтегрованого галузево-територіального підходу. Обгрунтовано, що національна політика розвитку сільських територій повинна будуватися, спираючись на наукову базу та досвід країн Європи, але враховуючи особливості спеціалізації регіонів, а також ціннісної орієнтації населення. На основі аналізу світового досвіду політики сільського розвитку сформовано перелік заходів для органів регіонального управління, необхідних для активізації розвитку сільських територій в Україні.

V. Kolesnykov

BASIC DIRECTIONS UKRAINE'S RURAL TERRITORIES SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT

Summary

In the article the scientific views to the essence of rural areas is analyzed. The author's definition of the term "rural area" is provided. European experience of rural areas development is considered. The conceptual model of state support rural development in the European Union is analyzed. Author determined features and structural elements of exogenous and endogenous model of rural development. The development of rural areas of Ukraine requires an integrated sectoral and territorial approach is determined. The national rural development policy must be built on a scientific basis and the experience of European countries is proved, but especially given the specialization of regions and population value orientation. On the basis of the analysis international experience rural policy a list of measures for regional management needed to enhance rural development in Ukraine are generated.

№ 16 2014, стор. 81 - 85

Кількість переглядів: 903

Відомості про авторів

В. І. Колесников

аспірант, Запорізький національний технічний факультет, м. Запоріжжя

V. Kolesnykov

post-graduate student, Zaporizhzhja National Technical University, Zaporizhzhja

Як цитувати статтю

Колесников В. І. Основні напрями соціально-економічного розвитку сільських територій України. Агросвіт. 2014. № 16. С. 81–85.

Kolesnykov, V. (2014), “Basic directions Ukraine's rural territories socio-economic development”, Agrosvit, vol. 16, pp. 81–85.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.