EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АГРОХОЛДИНГИ ЯК ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: "ПРОГРЕС" ЧИ "РЕГРЕС"
В. І. Куценко

Назад

УДК: 338.436: 332.055.2: 332.055.3

В. І. Куценко

АГРОХОЛДИНГИ ЯК ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: "ПРОГРЕС" ЧИ "РЕГРЕС"

Анотація

У статті досліджуються особливості діяльності в українській економіці. Проаналізовано основні переваги та недоліки агроформувань. Проаналізовано показники ефективності діяльності агрохолдингів в Україні, а саме: витрати, доходи та прибуток. Доведено, що рівень рентабельності агрохолдингів визначається не обсягом прибутку, а рівнем витрат: чим менший рівень витрат, тим вищий рівень рентабельності. Обгрунтовано необхідність побудови ефективної системи менеджменту для забезпечення успішності діяльності агрохолдингів. На прикладі прогресивного та регресивного типу розвитку доведено, що агрохолдинги є їх симбіозом, оскільки мають елементи прогресу та регресу.

V. Kucenko

AGROHOLDINGS AS A FORM OF ORGANIZATION OF ECONOMIC ACTIVITY: "PROGRESS" OR "REGRESS"

Summary

The article is researched the notion of "adroholding" and peculiarities of their activity in Ukraine. There are analyzed are the main advantages and disadvantages of agricultural enterprises. There are analyzed indicators of efficiency of activity of agricultural holdings in Ukraine, namely: costs, revenues and profits. It is proved that the level of profitability of agricultural holdings is determined not by the volume of the profits and the level of costs: the lower level of expenditures, the higher level of profitability. The necessity of building an effective management system to ensure the successful performance of the agricultural holdings. On the example of progressive and regressive type of development it is proved that agroholdings is their symbiosis, as have the elements of progress and regress.

№ 16 2014, стор. 64 - 69

Кількість переглядів: 371

Відомості про авторів

В. І. Куценко

аспірант, Запорізький національний технічний університет

V. Kucenko

a post-graduate student at the Zaporizhzhja National Technical University

Як цитувати статтю

Куценко В. І. Агрохолдинги як форма організації господарської діяльності: "прогрес" чи "регрес". Агросвіт. 2014. № 16. С. 64–69.

Kucenko, V. (2014), “Agroholdings as a form of organization of economic activity: "progress" or "regress"”, Agrosvit, vol. 16, pp. 64–69.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.