EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАСТОСУВАННЯ "ЗОЛОТОГО ПРАВИЛА ЕКОНОМІКИ" ДЛЯ ОЦІНКИ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Є. М. Руденко

Назад

УДК: 631.16

Є. М. Руденко

ЗАСТОСУВАННЯ "ЗОЛОТОГО ПРАВИЛА ЕКОНОМІКИ" ДЛЯ ОЦІНКИ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

В статті проведений аналіз ділової активності сільськогосподарських підприємств на основі застосування "золотого правила економіки". Відповідно до мети були поставлені завдання оцінити ділову активність підприємств в цілому по Україні, по галузі сільського господарства і по окремих сільськогосподарських підприємствах; розробити рекомендації щодо збалансування показників "золотого правила економіки" і підвищення ділової активності. В результаті оцінки ділової активності за допомогою "золотого правила економіки" підприємств України і галузі сільського господарства запропоновані рекомендації щодо її підвищення: оптимізація структури капіталу, підвищення ефективності використання фінансових ресурсів, зниження витрат, ціновий моніторинг.

Ye. Rudenko

APPLYING THE "GOLDEN RULE ECONOMY" FOR ASSESSMENT OF BUSINESS ACTIVITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

The article paper conducted analyze business activity of agricultural enterprises based on the "golden rule of economy" and search for directions to improve it. In accordance with the purpose, tasks were set to evaluate business activity of enterprises in general in Ukraine, at the agriculture sector and separate agricultural enterprises, to develop recommendations for balancing the indicators of the "golden rule of economy" and the increase business activity. The assessment of business activity through the "golden rule of economy" of Ukrainian enterprises and agriculture industry provide recommendations on improving it: optimization of structure capital, more efficient use of financial resources, lower costs, and price monitoring.

№ 16 2014, стор. 42 - 49

Кількість переглядів: 398

Відомості про авторів

Є. М. Руденко

к. е. н., ст. викладач кафедри фінансів, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Ye. Rudenko

senior teacher of the department of Finance Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchaev

Як цитувати статтю

Руденко Є. М. Застосування "золотого правила економіки" для оцінки ділової активності сільськогосподарських підприємств . Агросвіт. 2014. № 16. С. 42–49.

Rudenko, Ye. (2014), “Applying the "golden rule economy" for assessment of business activity of agricultural enterprises”, Agrosvit, vol. 16, pp. 42–49.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.