EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
О. В. Качмар

Назад

УДК: 657:338.43

О. В. Качмар

ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Статтю присвячена дослідженню формування облікової політики аграрних підприємств. У статті розглянуто наукові підходи до визначення кількості етапів формування облікової політики підприємств та встановлено такі основні етапи її формування: організаційний, підготовчий, специфічний, робочий та заключний. Проведено детальне дослідження кожного з цих етапів. Визначено внутрішні та зовнішні фактори, які впливають на формування облікової політики аграрних підприємств. Особлива увага у статті приділяється дослідженню заключного етапу формування облікової політики аграрних підприємств, який полягає в оформленні та затвердженні розпорядчого документа щодо облікової політики, а також в контролі за його виконанням.

O. Kachmar

FORMATION OF ACCOUNTING POLICIES OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

This article focuses on investigation of accounting policies formation of agricultural enterprises. The article reviews scientific approaches to determine the amount of stages of formation of accounting policies of agricultural enterprises, and the following main stages of formation are determined: organizational stage, preparatory stage, specific stage, work stage and final stage. There was conducted a detailed research of each of these stages. There are defined the internal and external factors that influence the formation of accounting policies of agricultural enterprises. Special attention in the article is given to the research of final stage of the accounting policies formation of agricultural enterprises, the essence of which is the design and approval of the administrative document on accounting policies and monitoring of its implementation.

№ 16 2014, стор. 35 - 41

Кількість переглядів: 366

Відомості про авторів

О. В. Качмар

к. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"

O. Kachmar

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Accounting and Auditing of SS NULES of Ukraine "Berezhany Agrotechnical Institute"

Як цитувати статтю

Качмар О. В. Формування облікової політики аграрних підприємств. Агросвіт. 2014. № 16. С. 35–41.

Kachmar, O. (2014), “Formation of accounting policies of agricultural enterprises”, Agrosvit, vol. 16, pp. 35–41.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.