EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНЕ ОСМИСЛЕННЯ СУТНОСТІ РЕГІОНУ ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
А. А. Антохов

Назад

УДК: 332.1: 330.341.1

А. А. Антохов

СУЧАСНЕ ОСМИСЛЕННЯ СУТНОСТІ РЕГІОНУ ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

У статті обгрунтовано основні підходи і зрізи формування та розвитку вчення про регіони. Визначено сучасну сутність регіону за системним підходом та виділено в його структурі економічну систему. З'ясовано можливі напрями вивчення регіональної економіки та визначено її зміст за кожним із них. Виділено ключові ознаки сучасної регіональної економіки — цілісність, дисипативність, структурованість, функціональність, потенційність, самоорганізація, трансформаційність, трансакційність, логістичність, фракталізація та інші.

A. Antohov

CURRENT UNDERSTANDING OF THE ESSENCE OF THE REGION AND THE REGIONAL ECONOMY

Summary

The basic approaches and sections of the formation and development of the theory of regions in the article were substantiated. The current essence of the region and highlighted systemic approach in its structure the economic system was defined. The possible directions of study of the regional economy were allocated and defined its meaning for each of them. The key features of a modern regional economy — integrity, dissipative, structuring, functionality, potentiality, self-organization, transformative, transaction, logistic, fractal and others were viewed.

№ 16 2014, стор. 12 - 17

Кількість переглядів: 969

Відомості про авторів

А. А. Антохов

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії та менеджменту, Чернівецький національний університет імені Ю.Федьковича, м. Чернівці

A. Antohov

Ph.D., associate Professor of the department economic theory and management, Chernivtsi National University named after Yuriy Fedkovych, c. Chernivtsi

Як цитувати статтю

Антохов А. А. Сучасне осмислення сутності регіону та регіональної економіки. Агросвіт. 2014. № 16. С. 12–17.

Antohov, A. (2014), “Current understanding of the essence of the region and the regional economy”, Agrosvit, vol. 16, pp. 12–17.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.