EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ГЕНЕЗИС ТЕРМІНУ "СТІЙКИЙ РОЗВИТОК"
О. О. Скакуненко

Назад

УДК: 338.46

О. О. Скакуненко

ГЕНЕЗИС ТЕРМІНУ "СТІЙКИЙ РОЗВИТОК"

Анотація

У статті розглянуто сутність термінів "економічна стійкість" та "стійкий розвиток", визначено різницю між даними поняттями. Проведено аналіз основних теоретичних концепцій щодо сутності поняття та основних складових економічної стійкості підприємства. Проаналізовано думки різних авторів щодо трактування поняття "економічна стійкість" та сформульовано власне визначення. Розглянуто фактор інноваційного розвитку як один із шляхів підвищення ефективності діяльності підприємств.

O. Skakunenko

THE GENESIS OF THE TERM "SUSTAINABLE DEVELOPMENT"

Summary

The article has the information on essence of the terms "economic sustainability" and "sustainable development", defined the difference between these concepts. Analysis of the basic theoretical concepts about the nature of concepts and the main components of economic viability. Analysis of the views of various authors on the interpretation of the concept of "economic stability" and formulates its own definition. The factors of innovation as a way of improving the efficiency of enterprises.

№ 15 2014, стор. 59 - 64

Кількість переглядів: 1347

Відомості про авторів

О. О. Скакуненко

аспірант, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпропетровськ

O. Skakunenko

graduate student, Dnepropetrovsk State Agrarian University of Economics, Dnepropetrovsk

Як цитувати статтю

Скакуненко О. О. Генезис терміну "стійкий розвиток". Агросвіт. 2014. № 15. С. 59–64.

Skakunenko, O. (2014), “The genesis of the term "sustainable development"”, Agrosvit, vol. 15, pp. 59–64.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.