EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
М. А. Однорог

Назад

УДК: 658.152:005.342]:631.11](045)

М. А. Однорог

ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Анотація

У статті обгрунтовано методику комплексної оцінки інвестиційного забезпечення сільськогосподарських підприємств, що заснована на використанні системи підрахунків. Визначено основні методологічні напрями, що дозволяють визначити інноваційні процеси. Розроблено алгоритм оцінки використання інвестиційного забезпечення інноваційних процесів сільськогосподарських підприємств. Запропоновано методику оцінки використання інвестицій, яка дозволяє досить об'єктивно оцінити діяльність сільськогосподарських підприємств з урахуванням їх ресурсозабезпечення. Приділено увагу питанням оцінки інвестиційного забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств на інноваційній основі. Обгрунтовується можливість визначення інноваційних стратегій підприємства на основі оцінки інвестиційної привабливості. Дається коротка характеристика розробленою методикою оцінки інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств. Матеріал статті орієнтований на широку аудиторію науковців, викладачів, працівників державних органів виконавчої влади та студентів вузів.

M. Odnorog

INVESTMENT PROVIDING INNOVATIVE PROCESSES IN AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

In the article the method of comprehensive evaluation of investment support agricultural enterprises, which is based on the use of estimates. The main methodological directions for determining innovative. The algorithm estimates the use of investment support innovation processes farms. The method of evaluation of the use of investment, which allows one to objectively assess the work of the agricultural enterprises taking into account their resource provision. Attention is paid to the assessment of investment support of agricultural enterprises on the basis of innovation. Substantiates the ability to define innovative strategies based on assessment of investment attractiveness. We give a brief description of methodology of evaluation of investment attractiveness of agricultural enterprises. The article is aimed at a wide audience of researchers, teachers, employees of government agencies and university students.

№ 15 2014, стор. 36 - 38

Кількість переглядів: 1325

Відомості про авторів

М. А. Однорог

к. е. н., завідуючий економічного відділенням, Технолого-економічний коледж Білоцерківського національного аграрного університету, м. Біла Церква

M. Odnorog

Ph.D. in Economics, Head of the Economic Department, Technological and economic college Bila Tserkva National Agrarian University

Як цитувати статтю

Однорог М. А. Інвестиційне забезпечення інноваційних процесів у сільськогосподарських підприємствах. Агросвіт. 2014. № 15. С. 36–38.

Odnorog, M. (2014), “Investment providing innovative processes in agricultural enterprises”, Agrosvit, vol. 15, pp. 36–38.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.