EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЧЕРЕЗ МЕХАНІЗМ НАДАННЯ ПОСЛУГ
О. П. Дяченко

Назад

УДК: 631.14:631.171/.173

О. П. Дяченко

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЧЕРЕЗ МЕХАНІЗМ НАДАННЯ ПОСЛУГ

Анотація

Розвиток матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств має важливе значення в сучасних умовах розвитку аграрного виробництва. Пошуки шляхів підвищення ефективності використання матеріально-технічних засобів мають на меті забезпечити високоефективне ведення сільськогосподарського виробництва. Багато невеликих сільськогосподарських підприємств та домогосподарства не мають можливості придбати технічні засоби в необхідному обсязі, тому для них є доцільним використання найманої техніки для виконання тих обсягів робіт, що продиктовані агротехнологічними вимогами. Механізм надання сільськогосподарськими підприємствами на ринкових засадах техніко-технологічних, соціально-побутових та соціально-культурних послуг споживачам, якими виступають інші підприємства та організації, сільське населення, фермерські та особисті селянські господарства. Надання послуг більш потужними підприємствами, що мають у своєму складі значний машино-тракторний парк, дозволяє скоротити простої технічних засобів, підвищити окупність придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання, розширити джерела інвестування МТБ аграрних господарюючих суб'єктів.

О. Diachenko

IMPROVED UTILIZATION OF MATERIAL AND TECHNICAL BASIS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES THROUGH THE MECHANISM OF SERVICE

Summary

The development material and technical base farms is important in modern conditions of development agricultural production. Finding ways to more efficient use of material and technical means are aimed at providing highly efficient agricultural production. Many small farms and households are unable to purchase the technical means to the required extent, so they are appropriate to the use of hired machinery to perform the scope of work that dictated Agrotechnological requirements. The mechanism providing agricultural enterprises on the market basis of technical and technological, social and domestic, social and cultural services to consumers, which are the other businesses and organizations, rural population, farmers and private farms. Services more powerful companies, with in its composition significant machine-tractor fleet, allows to reduce simple technical tools to increase payback acquired agricultural machinery and equipment to expand the sources of investment MTB agricultural businesses.

№ 15 2014, стор. 21 - 24

Кількість переглядів: 1194

Відомості про авторів

О. П. Дяченко

к. е. н., доцент кафедри інформаційних систем і технологій ім. М.О. Браславця, Одеський державний аграрний університет

О. Diachenko

PhD, assistant professor of Information Systems and Technology University. M.O. Braslavtsya, Odessa State Agrarian University

Як цитувати статтю

Дяченко О. П. Підвищення ефективності використання матеріально-технічної бази аграрних підприємств через механізм надання послуг. Агросвіт. 2014. № 15. С. 21–24.

Diachenko, О. (2014), “Improved utilization of material and technical basis of agricultural enterprises through the mechanism of service”, Agrosvit, vol. 15, pp. 21–24.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.