EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОДЕЛЬ ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Н. В. Васюк

Назад

УДК: 658.15

Н. В. Васюк

МОДЕЛЬ ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Автором статті розглядається проблема розробки підходів та моделі оцінки бізнесу сільськогосподарських організацій з урахуванням всіх особливостей їх відтворювального процесу і соціальної значущості з позиції управління вартістю та підвищення ефективності при реалізації майнових інтересів сільських товаровиробників. Для її досягнення пропонується: виявити проблеми оцінки бізнесу і управління вартістю сільськогосподарських організацій на основі сформованих підходів і методик оцінки бізнесу сільськогосподарських підприємств; обгрунтувати та розробити модель оцінки бізнесу сільськогосподарських підприємств з позицій управління вартістю; обгрунтовано рекомендації з розробки та вдосконалення системи регламентів управління вартістю сільськогосподарських підприємств на основі моделі оцінки бізнесу; обгрунтовано необхідність розробки механізму підвищення ефективності управління вартістю сільськогосподарської організації. Приділено увагу методам визначення вартості підприємства та особливостей їх використання в сучасних умовах.

N. Vasyuk

THE MODEL OF ECONOMIC VALUATION OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

The author of the article considers the problem of the development of approaches and models for assessment of agricultural business organizations, taking into account all the peculiarities of their reproductive process and social significance from the standpoint of cost management and efficiency in realization of the property interests of rural producers. To achieve this it is proposed to: identify issues of business valuation and management cost of the agricultural organizations on the basis of existing approaches and methods of business valuation of agricultural enterprises; to substantiate and develop assessment model for agricultural business enterprises from the position of cost management; substantiated recommendations on development and improvement of the system of regulations to control the cost of agricultural enterprises on the basis of a valuation model business; the necessity of the development of the mechanism of increase of a management efficiency by cost agriculture organization. Attention is paid to the methods of determining the value of the enterprise and peculiarities of their use in modern conditions.

№ 15 2014, стор. 16 - 20

Кількість переглядів: 1154

Відомості про авторів

Н. В. Васюк

к. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту, Черкаська філія ПВНЗ "Європейський університет", м. Черкаси

N. Vasyuk

Candidate of Economic Sciences, associate Professor of department of Finance, account and audit The Cherkasy branch of Private Higher Educational Establishment is the "European university"

Як цитувати статтю

Васюк Н. В. Модель економічної оцінки вартості сільськогосподарських підприємств. Агросвіт. 2014. № 15. С. 16–20.

Vasyuk, N. (2014), “The model of economic valuation of agricultural enterprises”, Agrosvit, vol. 15, pp. 16–20.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.