EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВИРОБНИЧА СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
О. А. Мартинчик

Назад

УДК: 658.821:631.11(477.42)

О. А. Мартинчик

ВИРОБНИЧА СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Анотація

У статті досліджено сучасний стан ресурсного забезпечення сільськогосподарських підприємств Житомирської області. Визначено виробничий напрям діяльності, здійснено групування за розміром сільськогосподарських угідь, що дозволило виявити тенденцію до зменшення площ середніх за розміром підприємств та зростання землекористування у великих і вказало на укрупнення та об'єднання орендованих земель аграрних формувань області великими інвесторами, агрохолдингами та корпораціями, які здатні ефективно оброблювати великі площі земель. Доведено, що використання сучасної техніки та засобів механізації виробничих процесів сприяло зростанню обсягів та темпів виробництва продукції, вивільненню значної кількості працівників та значному збільшенню рівня продуктивності праці протягом періоду дослідження. Визначено, що у досліджуваних господарствах виробничі фонди використовуються ефективно, відбувається оновлення матеріально-технічної бази. З'ясовано, що прибутковість та рентабельність сільськогосподарських підприємств Житомирської області безпосередньо залежать від розвитку та кінцевих результатів галузі рослинництва.

O. Martynchyk

PRODUCTION CONSTITUENT OF FORMATION OF COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES IN ZHYTOMYR REGION

Summary

The article investigates the current state of the resources provision at agricultural enterprises in Zhytomyr region. The production direction of the business is defined, grouping by the size of agricultural lands is performed, the latter allowingto find the tendency to decreasing of areas of middle-sized enterprises and increasing of land-use by big-sized enterprises. Such grouping shows merging and consolidation of the rented lands by big investors, agricultural holdings and corporations which are able to efficiently work it. It is proven that usage of the modern machinery and mechanic means leads to the increase of production volumes and rates, release of employees and increase of efficiency rate within the research period. It is defined that the investigated enterprises efficiently use their productive assets, upgrade their material and technical resources. It is found out that profitability and cost effectiveness of agricultural enterprises in Zhytomyr region directly depends on the development and final results of crop production.

№ 14 2014, стор. 64 - 68

Кількість переглядів: 1041

Відомості про авторів

О. А. Мартинчик

здобувач, асистент кафедри економіки підприємства, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

O. Martynchyk

Applicant for a degree, assistant of Chair of Economics of Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

Як цитувати статтю

Мартинчик О. А. Виробнича складова формування конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств житомирської області. Агросвіт. 2014. № 14. С. 64–68.

Martynchyk, O. (2014), “Production constituent of formation of competitiveness of agricultural enterprises in zhytomyr region”, Agrosvit, vol. 14, pp. 64–68.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.