EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ СУМСЬКОГО РЕГІОНУ
О. В. Назаренко, А. А. Гущин

Назад

УДК: 332.2:332.3

О. В. Назаренко, А. А. Гущин

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ СУМСЬКОГО РЕГІОНУ

Анотація

Розвиток агропромислового комплексу України визначається та залежить від екологічної ситуації та охоронної діяльності в земельній сфері як окремо взятого регіону, так і країни в цілому. В процесі проведеного дослідження авторами у статті визначено еколого-економічні проблеми та негативні фактори, що виникли в процесі реформування та трансформації земельних відносин. У результаті наукового дослідження підтвердився тезис щодо неоціненної ролі та значення земельних ресурсів у всіх сферах життя людини, що обумовлює необхідність всебічного їхнього вивчення та пропагування ідеї всебічної охорони продуктивних угідь. Визначені основні принципи та завдання екологобезпечного землекористування. Наведено перелік екологічно небезпечних об'єктів Сумської області та проаналізовано екологічну ситуацію земельних ресурсів Сумської області. Окреслено основні екологічні проблеми Сумської області та шляхи їх подолання.
Development of the agricultural sector of Ukraine is determined and depends on environmental and security activities in the land sector as a single region and country. During the study, the authors of the article the ecological and economic problems and negative factors encountered in the reform and transformation of land relations. As a result of scientific research confirmed the thesis concerning invaluable role and value of land in all walks of life, hence the need for their full studies and promoting the comprehensive protection of productive land. The basic principles and objectives of land use ecological-safety. Defined list of environmentally dangerous facilities Sumy region and analyzed the ecological situation of land resources Sumy region. The basic environmental problems Sumy region and ways to overcome them.

A. Nazarenko, A. Gushchyn

ECOLOGICAL AND ECONOMIC SITUATION OF THE USE AND PROTECTION OF LAND RESOURCES ІN SUMY REGION

№ 14 2014, стор. 41 - 47

Кількість переглядів: 1002

Відомості про авторів

О. В. Назаренко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічного контролю та аудиту, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

A. Nazarenko

ph.d., associate professor, Sumy National Agrarian University, Sumy


А. А. Гущин

аспірант, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

A. Gushchyn

post graduate student, Sumy National Agrarian University, Sumy

Як цитувати статтю

Назаренко О. В., Гущин А. А. Еколого-економічний стан використання та охорони земельних ресурсів сумського регіону. Агросвіт. 2014. № 14. С. 41–47.

Nazarenko, A. and Gushchyn, A. (2014), “Ecological and economic situation of the use and protection of land resources іn sumy region”, Agrosvit, vol. 14, pp. 41–47.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.