EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
Н. І. Демчук, Д. В. Воловик

Назад

УДК: 338.152:622.7

Н. І. Демчук, Д. В. Воловик

ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

Анотація

У роботі досліджено теоретичні аспекти визначення доцільності інвестування, розглянуто та проаналізовано методи оцінки ефективності інвестиційних проектів з урахуванням факторів ризику і часу. Обгрунтовано критерії оцінки ефективності інвестиційних проектів за допомогою їх класифікації. Виокремлено необхідність визначення життєвого циклу з метою порівняння варіантів інвестиційних проектів, прогнозування поточних витрат і доходів майбутніх періодів. Запропоновані, рекомендації щодо удосконалення підходів до вибору методики розрахунку оціночних показників доцільності здійснення інвестиційних проектів, що дозволяють достатньо швидко здійснити оцінку економічної ефективності інвестиційних проектів та які можна використовувати при визначенні прибутковості проекту, визначення переваги його альтернативних варіантів.

N. Demchuk, D. Volovik

THE THEORETICAL JUSTIFICATION FOR DETERMINING THE APPROPRIATENESS OF INVESTMENT PROJECTS

Summary

In this paper, the theoretical aspects of determining the appropriateness of investing, reviewed and analyzed the methods of evaluation of investment projects on the basis of risk factors and time. The criteria for evaluating the effectiveness of investment projects through their classification. Author determined the need to determine the life cycle to compare the choices of investment projects, forecasting operating costs and deferred. The recommendations for improvement of approaches to the selection methodology of calculation of performance indicators appropriateness investment projects, allowing fast enough to evaluate the economic efficiency of investment projects, which can be used in determining the profitability of the project, determining the benefits of its alternatives.

№ 13 2014, стор. 17 - 23

Кількість переглядів: 1165

Відомості про авторів

Н. І. Демчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Дніпропетровського аграрно-економічного університету

N. Demchuk

PhD,, associate professor, assistant professor of finance Dnipropetrovsk University of Economics agro


Д. В. Воловик

аспірант, Дніпропетровського аграрно-економічного університету

D. Volovik

postgraduate, Dnipropetrovsk University of Economics agro

Як цитувати статтю

Демчук Н. І., Воловик Д. В. Теоретичне обгрунтування визначення доцільності здійснення інвестиційних проектів. Агросвіт. 2014. № 13. С. 17–23.

Demchuk, N. and Volovik, D. (2014), “The theoretical justification for determining the appropriateness of investment projects”, Agrosvit, vol. 13, pp. 17–23.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.