EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ЛІЗИНГОВИХ СХЕМ У РАМКАХ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
Н. В. Добіжа, К. В. Лозінська

Назад

УДК: 339.187.61.

Н. В. Добіжа, К. В. Лозінська

ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ЛІЗИНГОВИХ СХЕМ У РАМКАХ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Істотним елементом інвестиційної політики підприємства є процес розробки та реалізації інвестиційних проектів. Лізинговий проект, як і будь-який інший інвестиційний проект, може розглядатися в якості об'єкта управління з різних сторін, що відображають сутність проведених заходів і склад розроблюваної документації. Ефективність управління лізинговим проектом визначається як його характеристиками, так і вибраним управлінським підходом.

N. Dobizhа, K. Lozinski

FEATURES OF LEASING SCHEMES IN THE MANAGEMENT OF INVESTMENT BY FIRMS

Summary

An essential element of the investment policy of the company is the development and implementation of investment projects Leasing a project like any other investment project can be considered as a control object from different angles , reflecting the nature of the activities and composition of the developed documentation. Effectiveness of the leasing project is defined as its characteristics and selected management approach.

№ 13 2014, стор. 13 - 16

Кількість переглядів: 1094

Відомості про авторів

Н. В. Добіжа

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету, м. Вінниця

N. Dobizhа

Ph.D., associate professor, assistant professor of finance and credit, Vinnytsia Training and Research Institute of Economy, Ternopil National Economic University, Vinnitsa


К. В. Лозінська

викладач, Вінницький коледж економіки та підприємництва Тернопільського національного економічного університету, м. Вінниця

K. Lozinski

teacher, Vinnytsia College of Economics and Business Ternopil National Economic University, Vinnitsa

Як цитувати статтю

Добіжа Н. В., Лозінська К. В. Особливості здійснення лізингових схем у рамках управління інвестиційною діяльністю підприємства . Агросвіт. 2014. № 13. С. 13–16.

Dobizhа, N. and Lozinski, K. (2014), “Features of leasing schemes in the management of investment by firms”, Agrosvit, vol. 13, pp. 13–16.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.