EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АДАПТАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СІЛЬСЬКИХ ГРОМАД: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ
С. В. Киризюк, О. В. Риковська

Назад

УДК: 338.43.02:332.012.33

С. В. Киризюк, О. В. Риковська

АДАПТАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СІЛЬСЬКИХ ГРОМАД: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Анотація

Визначено сутність соціоекономічної категорії "адаптаційний потенціал сільських громад"; узагальнено теоретико-методологічні підходи до дослідження адаптаційного потенціалу; обгрунтовано доцільність застосування концепції капіталів як методологічної основи дослідження адаптаційного потенціалу сільських громад; охарактеризовано структурні елементи нематеріальних активів адаптації.

S. Kyryziuk, O. Rykovska

ADAPTIVE POTENTIAL OF RURAL COMMUNITY: THEORETICAL BASIS OF INVESTIGATION

Summary

Essence of socio-economic category "rural community adaptive potential" was defined; methodological approaches of adaptive potential investigation were generalized; there was substantiated necessity to use a community capitals concept as methodological basis for the investigation of rural community adaptive potential; the structural elements of the nonmaterial assets were characterized.

№ 13 2014, стор. 3 - 7

Кількість переглядів: 1037

Відомості про авторів

С. В. Киризюк

к. е. н., докторант відділу економіки і політики аграрних перетворень, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", м. Київ

S. Kyryziuk

Ph. D., postdoctoral student of the Department for economy and policy of agrarian transformations SO "Institute for economics and forecasting UNAS" Kyiv, Ukraine


О. В. Риковська

к. е. н., старший науковий співробітник відділу економіки і політики аграрних перетворень, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", м. Київ

O. Rykovska

Ph. D., senior researcher of the Department for economy and policy of agrarian transformations SO "Institute for economics and forecasting UNAS" Kyiv, Ukraine

Як цитувати статтю

Киризюк С. В., Риковська О. В. Адаптаційний потенціал сільських громад: теоретичні основи дослідження. Агросвіт. 2014. № 13. С. 3–7.

Kyryziuk, S. and Rykovska, O. (2014), “Adaptive potential of rural community: theoretical basis of investigation”, Agrosvit, vol. 13, pp. 3–7.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.