EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ СВІТОВИХ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ
Є. С. Лазеба

Назад

УДК: 332.33.332.05

Є. С. Лазеба

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ СВІТОВИХ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

Анотація

Земля як основний засіб життя на планеті потребує ефективного використання, відновлення та збереження своїх родючих властивостей. Досліджено основні чинники збільшення дефіциту грунту. Виявлено, що в умовах зростання чисельності населення планети з'явилась необхідність у збільшенні виробництва сільськогосподарської продукції. Для визначення основних аспектів використання світових земельних ресурсів проведено аналіз п'яти основних регіонів світу: Європи, Азії, Америки, Африки, Австралії та країн Океанії. Виявлено світову тенденцію зростання площ під органічні продукти. Проаналізовано вітчизняні запаси земельних ресурсів та перспективи їх використання. Вивчено досвід зарубіжних країн щодо використання та збереження земельних ресурсів. Запропоновано шляхи ефективного використання земельних ресурсів в Україні.

E. Lazeba

KEY ASPECTS USE OF GLOBAL LAND RESOURCES

Summary

Earth as a primary means of life on the planet requires effective use, restoration and preservation of their fertile properties. The basic factors increasing scarcity of soil are investigated. In terms of growth world population there is a need to increase agricultural production is revealed. To identify the main aspects use of the world's land resources in five major regions of the world: Europe, Asia, America, Africa, Australia and Oceania countries are analyzed. The global trend of increasing area under organic products is detected. The national inventories of land resources and the prospects for their use are analyzed. The foreign experience on the use and conservation of land resources is study. Through the effective use of land resources in the Ukraine are offered.

№ 12 2014, стор. 60 - 64

Кількість переглядів: 1029

Відомості про авторів

Є. С. Лазеба

аспірант, Полтавська державна аграрна академія

E. Lazeba

PhD candidate, Poltava State Agrarian Academy, Poltava city

Як цитувати статтю

Лазеба Є. С. Основні аспекти використання світових земельних ресурсів. Агросвіт. 2014. № 12. С. 60–64.

Lazeba, E. (2014), “Key aspects use of global land resources”, Agrosvit, vol. 12, pp. 60–64.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.