EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕХНОЛОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ ЯК ЧИННИК ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ГАЛУЗІ
Г. В. Осовська, А. О. Фещенко

Назад

УДК: 658:330.341.1:338.439

Г. В. Осовська, А. О. Фещенко

ТЕХНОЛОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ ЯК ЧИННИК ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ГАЛУЗІ

Анотація

У статті обгрунтовано визначення сутності технологічних інновації. Запропоновано систему індикаторів необхідності впровадження підприємством технологічних інновацій. Зазначений перелік індикаторів не може вважатися вичерпним. У різних галузях і в конкретних соціально-економічних умовах він може доповнюватися чи деталізуватися. Однак в якості загально-методичного підходу вказана система індикаторів може бути застосована до будь-якого суб'єкта господарювання, у т.ч. й підприємств харчової галузі.
Запропоновано класифікацію технологічних інновацій, яка передусім пов'язана з їх сутнісним наповненням, причинами і спрямованістю здійснення.

G. Osovska, A. Feshhenko

TECHNOLOGICAL INNOVATION AS A FACTOR IN THE EFFECTIVE DEVELOPMENT ENTERPRISE OF THE FOOD INDUSTRY

Summary

The definitions of the essence of technological innovations are concentrating in the article. Indicator's systems of needed implement technological innovations are introduced here. This list of indicators cannot be considered exhaustive. In different directions and specific socio-economic conditions it can be added or detailed. However, this system of indicators in quality of general-methodic approach can be used for any entity and food direction to be exact.
Proposed classification of technological, what is connected with their essential contents, reasons and orientation and implementation.

№ 12 2014, стор. 41 - 47

Кількість переглядів: 1233

Відомості про авторів

Г. В. Осовська

к. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту організацій, Житомирський національний агроекологічний університет

G. Osovska

Ph.D., professor , manager of department of management organization, Zhytomyr National Agroecologycal University


А. О. Фещенко

асистент кафедри менеджменту організацій, Житомирський національний агроекологічний університет

A. Feshhenko

lecturer assistant of management organization, Zhytomyr National Agroecologycal University

Як цитувати статтю

Осовська Г. В., Фещенко А. О. Технологічні інновації як чинник ефективного розвитку підприємств харчової галузі. Агросвіт. 2014. № 12. С. 41–47.

Osovska, G. and Feshhenko, A. (2014), “Technological innovation as a factor in the effective development enterprise of the food industry”, Agrosvit, vol. 12, pp. 41–47.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.