EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КЕРІВНИК АДМІНІСТРАТИВНОЇ СЛУЖБИ: ВПЛИВ НА ЯКІСТЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА
Л. А. Буркова, К. С. Єлізарова

Назад

УДК: 658:338.45

Л. А. Буркова, К. С. Єлізарова

КЕРІВНИК АДМІНІСТРАТИВНОЇ СЛУЖБИ: ВПЛИВ НА ЯКІСТЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Характерною особливістю управління підприємствами в сучасних умовах господарювання є підвищення вимог до ефективності виробництва. Проведені на підприємствах гірничодобувної промисловості процеси приватизації та реструктуризації спричинили зміну структури управління і зацікавленість власників у кінцевих результатах діяльності, що найповніше характеризують діяльність підприємства.
Для управління підприємством часто використовуються традиційні методи і інструменти, система оплати праці характеризується слабким зв'язком між результатами роботи і заробітною платою. Отже, виникає необхідність в удосконаленні системи управління на підприємстві.
Сьогодні підприємства, в основі діяльності яких лежить інтелектуальна праця, займають ведуче місце у житті суспільства. Сучасне суспільство — це суспільство великих організованих закладів. У кожному з них найважливішу роль грає людина розумової праці. Їх ефективність вимірюється їх вкладом в ті підприємства, на яких вони працюють.

L. Burkova, K. Elizarova

MANAGER ADMINISTRATIVE SERVICE: IMPACT ON THE QUALITY AND EFFICIENCY OF THE ENTERPRISE

Summary

Characteristic features of the management of enterprises in the current economic conditions are increasing demands for efficiency. Carried out in enterprises of the mining industry privatization and restructuring led to changes in the structure and management of the interest holders in the final results, that fully characterize the company.
To control now commonly used traditional methods and tools wage system is characterized by a weak bond between the work and wages. Thus, there is a need to improve the management of the enterprise.
Today, the company, at the heart of which is intellectual work to occupy a leading place in society. Modern society — a society organized large institutions. Each of them plays critical role individual knowledge workers. Their efficiency is measured by their contribution to the enterprises in which they work.

№ 11 2014, стор. 75 - 80

Кількість переглядів: 1334

Відомості про авторів

Л. А. Буркова

старший викладач кафедри обліку, аналізу, аудиту і адміністрування підприємств ГМК, ДВНЗ "Криворізький національний університет", м. Кривий Ріг

L. Burkova

senior lecturer of a chair of accounting, analysis, audit and administration of mining enterprises, SIHE "Kryvyi Rih National University", Kryvyi Rih


К. С. Єлізарова

асистент кафедри обліку, аналізу, аудиту і адміністрування підприємств ГМК, ДВНЗ "Криворізький національний університет", м. Кривий Ріг

K. Elizarova

assistant of a chair of accounting, analysis, audit and administration of mining enterprises, SIHE "Kryvyi Rih National University", Kryvyi Rih

Як цитувати статтю

Буркова Л. А., Єлізарова К. С. Керівник адміністративної служби: вплив на якість та ефективність роботи підприємства. Агросвіт. 2014. № 11. С. 75–80.

Burkova, L. and Elizarova, K. (2014), “Manager administrative service: impact on the quality and efficiency of the enterprise”, Agrosvit, vol. 11, pp. 75–80.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.