EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТНК НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
К. В. Марченко

Назад

УДК: 339.9

К. В. Марченко

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТНК НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Анотація

У статті визначено сутність, підходи науковців та поняття ТНК. Наведено трактування сутності державного регулювання діяльності ТНК та модель державного регулювання діяльності ТНК, що складається із системи органів законодавчої влади, центральних та місцевих органів виконавчої влади. Наведено механізми державного регулювання діяльності ТНК в Україні, що складаються із складових, методів, форм та принципів регулювання. Виділено такі принципи державного регулювання діяльності ТНК: принцип взаємодії; принцип консолідації; принцип стратегічного розвитку; принцип конкурентних переваг; принцип економічного динамізму. Описано чинники застосування правових, адміністративних та економічних методів державного регулювання діяльності ТНК в Україні. Вивчено застосування економічних засобів регулювання діяльності ТНК, що застосовуються в Україні через: цільові комплексні програми; податки і податкові пільги; різні галузеві і загальнодержавні норми і стандарти; встановлення мінімальних заробітних плат; норми амортизації; ліцензування; індексування цін; встановлення граничних рівнів рентабельності тощо.

К. Marchenko

THE MAIN DIRECTIONS OF STATE REGULATION OF TNC'S ACTIVITIES IN THE TERRITORY OF UKRAINE

Summary

The article defines the essence, the approaches of the scientists and concepts TNС's. The above interpretation of the essence of state regulation of activities of TNC's, and the model of state regulation of activities of TNCs, consisting of a system of legislative bodies, Central and local Executive power. The above mechanisms of state regulation of TNC's activities in Ukraine, consisting of components, methods, forms and principles of regulation. The following principles of state regulation of TNC's activities include: the principle of interaction; the principle of consolidation; the principle of strategic development; principle of competitive advantages; the principle of economic dynamism. Describes the instruments and factors of the application of legal, administrative and economic methods of state regulation of TNC's activities in Ukraine. We studied the application of economic methods of regulating the activities of TNCs, which are used in Ukraine through: target complex programs; taxes and tax privileges; various sectoral and national norms and standards; establish minimum wages; depreciation; licensing; the index of prices; establish maximum levels of profitability, etc.

№ 11 2014, стор. 59 - 67

Кількість переглядів: 982

Відомості про авторів

К. В. Марченко

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та економічної теоріі, БДПУ, м. Бердянськ

К. Marchenko

Ph.D. in Economics, Associate Professor of Department of Business Economics and Economic Theory, Berdyansk State Pedagogical University, Berdyansk

Як цитувати статтю

Марченко К. В. Основні напрями державного регулювання діяльності тнк на території України. Агросвіт. 2014. № 11. С. 59–67.

Marchenko, К. (2014), “The main directions of state regulation of tnc's activities in the territory of Ukraine”, Agrosvit, vol. 11, pp. 59–67.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.