EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РИНОК ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
А. В. Рябчик, О. П. Волинець

Назад

УДК: 339.138:637(477)

А. В. Рябчик, О. П. Волинець

РИНОК ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Анотація

Досліджено сучасний стан ринку продукції тваринництва в Україні. Визначено фактори, які впливають на формування попиту та пропозиції. Розглянуто структуру виробництва м'яса в господарствах усіх категорій. Проаналізовано динаміку виробництва м'яса різних видів, молока та яєць за 2005—2013 роки. Розглянуто наявність поголів'я худоби та птиці в Україні, проаналізовано їх продуктивність. Визначено структуру виробництва продукції тваринництва за категоріями господарств. Визначено провідні області України у виробництві м'яса, молока та яєць. Наведено обсяги виробництва і споживання основних видів продукції тваринництва в розрахунку на душу населення. Розглянуто обсяги експорту та імпорту основної тваринницької продукції, встановлено основні країни-імпортери та країни-експортери в 2013 році. Визначено основні тенденції, проблеми розвитку ринку продукції тваринництва та галузі, зазначено напрямки вирішення даних проблем, які сприятимуть економічному зростанню.

A. Ryabchyk, O. Volynets

MARKET OF PRODUCTS OF STOCK-RAISING IN UKRAINE: THE MODERN STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT

Summary

A modern market of products of stock-raising condition is investigational in Ukraine. Factors that influence on forming of demand and supply are certain. The pattern of production of meat is considered in the economies of all categories. The dynamics of production of meat of different kinds, milk and eggs is analysed for 2005—2013. The presence of population of cattle and bird is considered in Ukraine, their productivity is analysed. The pattern of production of goods of stock-raising is certain after the categories of economies. The leading areas of Ukraine are certain in the production of meat, milk and eggs. Production and consumption of basic types of products of stock-raising volumes are driven to the calculation per capita. The volumes of export and import of basic stock-raising products are considered, it is set basic countries-importers and countries-exporters in 2013. Basic tendencies, problems of market of products of stock-raising and industry development, are certain, directions are marked decisions of these problems, that will assist the economy growing.

№ 11 2014, стор. 38 - 43

Кількість переглядів: 1185

Відомості про авторів

А. В. Рябчик

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

A. Ryabchyk

аssociate Professor, Department of marketing and international trade National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine


О. П. Волинець

магістрант, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

O. Volynets

mahystrant, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Як цитувати статтю

Рябчик А. В., Волинець О. П. Ринок продукції тваринництва в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку. Агросвіт. 2014. № 11. С. 38–43.

Ryabchyk, A. and Volynets, O. (2014), “Market of products of stock-raising in Ukraine: the modern state and prospects of development”, Agrosvit, vol. 11, pp. 38–43.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.